Svensk Energi
Svensk Energi

Ladda Sverige

Ladda Sverige är ett branschgemensamt arbete som samordnas av Svensk Energi för att sprida kunskap om el och elanvändning. Syftet är att skapa insikt om värdet och vikten av tillgången till el, inte minst för utvecklingen av det hållbara samhället.

Vi vill helt enkelt visa på hur mycket enklare, bekvämare, tryggare och ljusare vår tillvaro är tack vare elen samt hur mycket bättre arbetsmiljön har blivit och hur mycket tid vi får över när elen får ta över tungt, tidskrävande och monotont arbete. Vi vill också hjälpa våra elkunder att se och förstå hur det egna elbeteendet påverkar vad som står på sista raden på elfakturan. Ute på högersidan hittar du till exempel flera filmer som visar vad elen kostar för en god morgon, grillfesten och myskvällen. Här hittar du uppgiften om hur vi räknat.

Ladda Sverige vill visa att elen är en prisvärd hjälte , som gör att våra liv och vår vardag blir tryggare, bekvämare, ljusare och bättre.

Vi är många som arbetar för ett hållbart samhälle, och elen är helt avgörande för att det ska lyckas. En viktig del av Ladda Sverige-arbetet är därför att visa på alla de sätt som tillgången till och användandet av el gör det hållbara livet möjligt. Både i form av smarta lösningar men också genom att öppna upp för nya former för elproduktion.

Det finns inte något motsatsförhållande mellan att uppskatta elen för dess alla förtjänster och att arbeta med energieffektivisering. Tvärtom. Den fantastiska elen ska förstås användas så smart och effektivt som möjligt. Det är bra för dig, klimatet, samhället och din plånbok. Ett bra exempel på det är att inte bara fokusera på att släcka lampor vars ljus man inte har användning för, utan att i första hand byta ut dem till LED-belysning som behöver mindre än 20 % av den el som en traditionell glödlampa drar. Det är smart och effektiv elanvändning - och ett exempel på energieffektivisering. 

Arbetet med Ladda Sverige inleddes hösten 2011 och avslutas under hösten 2016. 

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.