Svensk Energi
Svensk Energi

Regional verksamhet

God medlemsservice och en bra branschintern dialog är viktiga fundament för den regionala verksamheten.

Regionkontoren är en viktig kontaktyta för Svensk Energis totalt cirka 350 medlemsföretag. Regionmedarbetarna är organisationens ”ögon” och ”öron” ute i landet i den dagliga verksamheten. Mycket av Svensk Energis utbildningsverksamhet sker också regionalt och lokalt. Regionerna erbjuder många möjligheter till nätverksbyggande för medlemsföretagens representanter.


För medlemmar

Aktuella regionala aktiviteter

Dokumentation regionala aktiviteter

Arbetsrum Elsamverkansledning

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.