Svensk Energi
Svensk Energi

Regionernas roll i Elsamverkan

Elsamverkan under storstörning är en frivillig överenskommelse som funnits sedan början av 2000-talet. Tanken med Elsamverkan är att elnätsföretag kan begära hjälp av andra i samma region eller vid extrema händelser från någon annan del av Sverige. Elsamverkan aktiveras när företaget själv inte har tillräckligt med resurser för att åtgärda störningar på elnätet på ur ett kundperspektiv rimlig tid. Här kan du läsa mer om elsamverkan.

Sveriges elnätsföretag är organiserade i sju elsamverkansområden och varje område har en elsamverkansledning. Svensk Energis regionansvariga koordinerar möten, övningar och utbildningar för elnätsföretagen och ledningsgrupperna som normalt träffas två gånger per år. Regelbundet hålls övning och/eller utbildning i det webbaserade stödsystemet SUSIE som innehåller störningsinformation, resursbehov och vilka resurser som finns tillgängliga för inlåning. Andra möten är mera av informations- och nätverkskaraktär för att lära känna varandra och skapa en rollfördelning som fungerar i ett skarpt läge. Nätverkandet bidrar även till att sänka tröskeln för aktivering av systemet vilket är särskilt betydelsefullt om hjälpen behövs på "udda" tider som exempelvis julaftonskvällen.

Svensk Energis regionansvariga har dessutom en viktig roll i elsamverkansledningarna som observatörer vid en skarp händelse. Uppgiften är då bland annat att föra protokoll vid ledningens möten samt samordna och att se till att övergripande information finns uppdaterad i SUSIE gällande störningslägen och reparationsprognoser.