Svensk Energi
Svensk Energi

Regionalt kalendarium

Medlemsdialogen är mycket viktig för föreningen. Det regionala arbetet är därför en viktig brygga mellan kansliet och medlemmarna. Att snabbt fånga upp problem och idéer är en stor del av den dagliga verksamheten. Våra medlemmar träffar vi naturligt när vi bjuder in till olika typer av regionala aktiviteter, där vi med hjälp av föreningens handläggare kan föra ut det senaste inom aktuella frågor.

Regionmöten - Arenor - Nätverksträffar – Workshops med mera

Regionerna arrangerar under året flera olika typer av aktiviteter. Vår och höst anordnas våra större Regionmöten. Vid höstens tillfälle väljs de regionala styrgrupper.

Under resten av året kan de regionala aktiviteterna skifta till sin karaktär och vara av mer eller mindre ”akut” natur, så kallade dialogmöten eller rådslag. Rådslagen behandlar oftast en fråga åt gången för att vi ska få en mer djupgående diskussion i ett aktuellt ämne.

Våra regionala aktiviteter - Totalt: 6 st, Nuvarande filtrering: 6 st

Rådslag Intäktsreglering Region Mitt 22 november 2017
Arena Juridik i Borås Region Väst 23 januari 2018
Arena Juridik på Arlanda Region Nord 30 januari 2018
Arena Juridik i Västerås Region Mitt 06 februari 2018
Seminarium om restvärme Region Mitt 6-7 februari 2018
Arena Juridik i Hässleholm Region Syd 13 februari 2018