Svensk Energi
Svensk Energi

Askdagen 2017

Välkommen till Askdagen Askor - från kostsamt avfall till möjlig resurs Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restavfall i vårt energisystem De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, såsom trädbränslen, åkerbränslen och avfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Istället för att bygga sopberg omvandlas avfallet till fjärrvärme och el. Men restmaterialet, askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs

Askdagen, som arrangerades första gången 2013 är en heldag om miljöriktig hantering av askor, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, utveckling och forskning kopplat till askor. Kan askorna renas och är det ekonomiskt försvarbart? Målgrupp för dagen är askproducenter, dvs  kraftvärme- och fjärrvärmebolag, myndigheter på lokal-, och regionalnivå både inom samhällsplanering och tillståndsprövning och på central nivå. Dessutom möjliga askanvändare såsom entreprenörer och konsulter. 

Under Askdagen kan du, bland mycket annat, lyssna på och bli inspirerad av:

 • Den nya branschföreningen och askornas roll i ett hållbart energisystem
  Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen Sverige
 • Slaggrus i markbyggnader. Erfarenheter från Norra Skånes renhållning, NSR
  Håkan Olsson och Eric Rönnols, NSR
 • Hur kan slaggruset användas utanför deponi?
  Paneldiskussion
 • Utvinning av salter ur avfallsflygaska deponi
  Ash2Salt, Patrik Enfält
 • Fosforåterföring från aska
  Anita Pettersson, Borås högskola, vinnare av Forskar Grand Prix 2016
 • Behandling av avfallsflygaska, zinkåtervinning och termisk behandling. Erfarenheter från Götaverken.
  Sven Andersson, Babcock & Wilcox Völund AB
 • Bortom Langöya, vilka alternativ finns för    miljöriktig hantering av avfallsflygaska?       Paneldiskussion
 • Senaste nytt om återföring av aska till skog och mark.


Varmt välkommen!

Monica Löwström, Energiaskor

Boka

Askdagen 2017

Antal dagar:  dagar
Medlemspris:  kronor
Priserna är exklusive moms.

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Monica Lövström
08-677 26 44

Information om registrering:
Lena Odenholm
08-677 26 46

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa