Svensk Energi
Svensk Energi

Kompetensutveckling för energibranschen

Vår uppgift är att vara en kompetenspartner för Energiföretagen Sveriges medlemsföretag. Det innebär att vi erbjuder kurser, konferenser och förlagsprodukter som hjälper energiföretagen att både upprätthålla kompetens och vidareutveckla sina medarbetare.

Utbudet spänner över stora delar av branschens behov – allt från tekniska kurser inom EBR till utbildning inom elhandel och juridik. Varje år arrangerar vi ett antal konferenser inom olika områden, och på förlaget ges det ut ett tio-tal nya publikationer varje år.

Vår ambition är att kunna möta de behov och utmaningar som finns i vår bransch, helt enkelt vara en komplett kompetenspartner till våra medlemsföretag.

En utmaning för elnätsföretag är att ha koll på vilka utbildningar medarbetarna redan har och vilka de behöver. Där kan den nu uppdaterade publikationen - IN 036 Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i elnätsföretag och elnätserviceföretag - vara till hjälp. Till publikationen finns en utbildningsmatris som hjälper dig att strukturera medarbetarnas kompetens och en instruktionsfilm som visar hur du kan använda matrisen.


Sök inom Energikompetens

Aktuella konferenser

Styrmedelsdagen
7 november i Stockholm
#styrmedel17

Elnätsdagarna
21-22 november i Stockholm/Arlanda
#elnät17

Energitjänster och energieffektivisering

21-22 november i Stockholm
#energitjänst17

Redovisnings- och skattedagarna
29-30 november i Stockholm
#redovisning17

EBR Beredarträff
6-7 december i Stockholm
#ebrberedare17

Distributionsdagarna
24-25 januari i Sundsvall
#distributionsdagar18

Energi 2018
Föreningsstämma och konferens
22-23 mars i Stockholm
#energi2018

EBR Metod- och maskindagarna 2018
22-25 maj i Falun
#ebrMoM18

Nyhet!

Nu finns Webbkurs ESA Vattenvägar på engelska!

Boka E-learning ESA Waterways - Hydropower Safety Direction

Utbildningsplanering

Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i
elnätsföretag och elnätserviceföretag, ladda ner rapporten som pdf-fil

Här kan du ladda ner utbildningsmatrisen.

Se instruktionsfilm på YouTube.