Svensk Energi
Svensk Energi

Kurs och konferens

Jag är intresserad av

Inom ämnesområde

Våra kurser och konferenser - Totalt: 71 st, Nuvarande filtrering: 20 st

Kapacitet
EBR Produktionsutvecklingsteknik, PUTEL Kurs 19-20 oktober 2017 Fullbokat
Energiskatten – snart en fråga för elnätsföretagen Kurs 19 oktober 2017 Få platser kvar
Styrelseutbildning Kurs 24 oktober 2017 Gott om lediga platser
Agera i kris - Simuleringsövning Kurs 25 oktober 2017 Gott om lediga platser
Avräkning, fördjupningskurs Kurs 25-26 oktober 2017 Fullbokat
Mikroproduktion för tekniker på elnätsföretag Kurs 26 oktober 2017 Fullbokat
Bandvagn - grundutbildning Kurs 30 oktober - 02 november 2017 Få platser kvar
EBR Mekanisk Dimensionering Kurs 7-8 november 2017 Gott om lediga platser
Steg 1 - Självinsikt i kris Kurs 7-8 november 2017 Gott om lediga platser
Dammsäkerhet RIDAS Kurs 7-8 november 2017 Fullbokat
Bandvagn - repetition Kurs 7-8 november 2017 Gott om lediga platser
Styrmedelsdagen Konferens 07 november 2017 Gott om lediga platser
Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk Kurs 8-9 november 2017 Fullbokat
Dammar och dammsäkerhet, 2-veckors utbildning Kurs 13-17 november 2017 Fullbokat
EBR Beredning steg 1 - Jordkabelnät Kurs 14-16 november 2017 Fullbokat
4. Regelverk och lagstiftning Kurs 14 november 2017 Gott om lediga platser
5. Clearing av finansiella kontrakt Kurs 15 november 2017 Gott om lediga platser
6. Riskhantering Kurs 16 november 2017 Gott om lediga platser
EBR Ekonomi regionnät Kurs 16 november 2017 Gott om lediga platser
Elnätsdagarna Konferens 21-22 november 2017 Gott om lediga platser