Svensk Energi
Svensk Energi

Kurs och konferens

Jag är intresserad av

Inom ämnesområde

Våra kurser och konferenser - Totalt: 74 st, Nuvarande filtrering: 20 st

Kapacitet
5. Clearing av finansiella kontrakt Kurs 26 april 2017 Fullbokat
Intäktsregleringen och dess styreffekter Kurs 26-27 april 2017 Fullbokat
6. Riskhantering Kurs 27 april 2017 Fullbokat
EBR Markvärdering och markupplåtelse Kurs 8-11 maj 2017 Få platser kvar
Elnätsföretagens konkurrensregler (Unbundling) Kurs 08 maj 2017 Fullbokat
Kommunikationsdagarna Konferens 9-10 maj 2017 Fullbokat
ESA -14 Lärarutbildning Kurs 9-10 maj 2017 Fullbokat
Steg 2 - Verktyg i kris Kurs 11-12 maj 2017 Fullbokat
EBR Besiktning Kurs 15-17 maj 2017 Gott om lediga platser
Elnätsföretagens konkurrensregler (Unbundling) Kurs 15 maj 2017 Få platser kvar
EBR Beredning steg 1 - Jordkabelnät Kurs 16-18 maj 2017 Fullbokat
Steg 1 - Självinsikt i kris Kurs 17-18 maj 2017 Gott om lediga platser
Markanvändningsrätt Kurs 18 maj 2017 Få platser kvar
EBR HMS-dagen Konferens 23 maj 2017 Gott om lediga platser
EBR Beredning steg 2 - Luftledningsnät Kurs 30 maj - 01 juni 2017 Få platser kvar
Bandvagn - grundutbildning Kurs 30 maj - 02 juni 2017 Fullbokat
ESA -14 i praktiken Kurs 7-8 juni 2017 Gott om lediga platser
EBR Grundkurs Kurs 22-24 augusti 2017 Fullbokat
EBR Avvägning och stolpplacering Kurs 29-31 augusti 2017 Fullbokat
Icke koncessionspliktiga nät i anslutning Kurs 06 september 2017 Gott om lediga platser