Svensk Energi
Svensk Energi

Kurs och konferens

Jag är intresserad av

Inom ämnesområde

Våra kurser och konferenser - Totalt: 56 st, Nuvarande filtrering: 20 st

Kapacitet
Skadestånd på elmarknaden Kurs 12 december 2017 Gott om lediga platser
EBR Grundkurs Kurs 16-18 januari 2018 Fullbokat
EBR Ledningsdimensionering och utlösningsvillkoret Kurs 23-24 januari 2018 Fullbokat
Distributionsdagarna Konferens 24-25 januari 2018 Gott om lediga platser
1. Elmarknaden och risk Kurs 13-14 februari 2018 Gott om lediga platser
Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution Kurs 13 februari 2018 Fullbokat
EBR Produktionsutvecklingsteknik, PUTEL Kurs 14-15 februari 2018 Fullbokat
EBR Mekanisk Dimensionering Kurs 20-21 februari 2018 Få platser kvar
Bandvagn - snöutbildning Kurs 20-22 februari 2018 Fullbokat
Bandvagn - snöutbildning Kurs 6-8 mars 2018 Fullbokat
2. Fysisk marknad Kurs 07 mars 2018 Gott om lediga platser
3. Finansiell marknad Kurs 08 mars 2018 Gott om lediga platser
Steg 2 - Verktyg i kris Kurs 21-22 mars 2018 Gott om lediga platser
Avräkning, grundkurs Kurs 21 mars 2018 Gott om lediga platser
Energi 2018 Konferens 22-23 mars 2018 Gott om lediga platser
Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk Kurs 11-12 april 2018 Gott om lediga platser
Mikroproduktion för tekniker på elnätsföretag Kurs 12 april 2018 Gott om lediga platser
EBR Jordningsteknik - planering, anläggning och kontroll av jordtag Kurs 17-18 april 2018 Fullbokat
EBR Avvägning och stolpplacering Kurs 17-19 april 2018 Fullbokat
Redovisnings- och skattefrågor inom energibranschen Kurs 17-18 april 2018 Gott om lediga platser