Svensk Energi
Svensk Energi

Kurs och konferens

Jag är intresserad av

Inom ämnesområde

Våra kurser och konferenser - Totalt: 74 st, Nuvarande filtrering: 20 st

Kapacitet
2. Fysisk marknad Kurs 08 mars 2017 Fullbokat
3. Finansiell marknad Kurs 09 mars 2017 Fullbokat
Energi 2017 Konferens 13-14 mars 2017 Få platser kvar
Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution Kurs 15 mars 2017 Fullbokat
Leverantörsbyte och andra förändringar i uttagspunkten Kurs 22-23 mars 2017 Fullbokat
Mikroproduktion för tekniker på elnätsföretag Kurs 22 mars 2017 Fullbokat
Steg 1 - Självinsikt i kris Kurs 28-29 mars 2017 Få platser kvar
Redovisnings- och skattefrågor inom energibranschen Kurs 29-30 mars 2017 Gott om lediga platser
Avräkning, grundkurs Kurs 30 mars 2017 Gott om lediga platser
EBR Avvägning och stolpplacering Kurs 4-6 april 2017 Fullbokat
Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk Kurs 4-5 april 2017 Fullbokat
Intäktsregleringen och dess styreffekter Kurs 5-6 april 2017 Fullbokat
Dammsäkerhet RIDAS Kurs 5-6 april 2017 Gott om lediga platser
Dammsäkerhet för ledare Kurs 20 april 2017 Gott om lediga platser
4. Regelverk och lagstiftning Kurs 25 april 2017 Fullbokat
EBR Jordningsteknik - planering, anläggning och kontroll av jordtag Kurs 25-26 april 2017 Fullbokat
5. Clearing av finansiella kontrakt Kurs 26 april 2017 Fullbokat
Intäktsregleringen och dess styreffekter Kurs 26-27 april 2017 Fullbokat
6. Riskhantering Kurs 27 april 2017 Fullbokat
Ledarskap i kris Kurs 27 april 2017 Gott om lediga platser