Svensk Energi
Svensk Energi

Certifierad Elhandlare

Det här är den kompletta utbildningen för dig som ska arbeta professionellt med elhandelsfrågor. Du får kunskaperna i lagom stora ”bitar”, som ger dig möjlighet att praktisera och smälta dina lärdomar mellan de olika kurstillfällena.

De olika delkurserna belyser hela elhandelsområdet och tillsammans ger det dig en gedigen och bred kunskapsgrund. Kurspaketet Certifierad Elhandlare är ett samarbete mellan Nord Pool, NASDAQ Commodities och Energiföretagen Sverige.

Alla elhandelsföretag (samt börsmedlemmar på Nord Pool) rekommenderas ha medarbetare som är certifierade elhandlare. För att få certifieringen, krävs att du går kurspaketet på sammanlagt sex kurser som avslutas med ett certifieringstest. De olika stegen i kursen kan också väljas var för sig, beroende på inriktning och behov.

Mål, syfte och målgrupp

Du som väljer att gå hela utbildningspaketet får:

 • Förståelse för den nordiska kraftmarknaden, legala ramvillkor, affärsmöjligheter och risker.
 • Förståelse för hur den fysiska handeln på Nord Pool Day-Ahead (Elspot) går till. Du ska efter avslutad kurs kunna bidra internt i företaget med kunskap om handel på den fysiska marknaden.
 • Förståelse för och översikt av produkterna på Nord Pools finansiella marknad.
 • God överblick över de lagar och förordningar som reglerar elhandeln speciellt med fokus på finansiell handel.
 • En bild över vad clearing (avräkning och säkerhetsberäkning av finansiella kontrakt) är och det arbete som Nord Pool utför.
 • God förståelse för riskparametrar, en klart formulerad riskpolicy samt etablerade system och rutiner för riskvärdering och uppföljning. Föreläsningarna om riskhantering sker med utgångspunkt ifrån svenska regler.

Önskar du en introduktion till hur elmarknaden fungerar rekommenderar vi att du går första kursen av de utbildningar som ingår i hela utbildningen, Elmarknaden och risk.

Du som ska verka professionellt med elhandelsfrågor väljer alla steg i utbildningen och avslutar utbildningen med att skriva provet för certifiering.

Fördjupad information

 • Fördjupad information

  Energiföretagen Sverige, Nord Pool och NASDAQ Commodities har samlat sina resurser och erbjuder ett komplett utbildningspaket inom elhandel med möjlighet till certifiering.

  I utbildningspaketet Certifierad Elhandlare ingår kurserna:

  1. Elmarknaden och risk

  2. Fysisk marknad

  3. Finansiell marknad

  4. Regelverk och lagstiftning

  5. Clearing av finansiella kontrakt

  6. Riskhantering

  Du som ska verka professionellt med elhandelsfrågor väljer den kompletta utbildningen med avslutande certifiering.

  Du som väljer den kompletta utbildningen med avslutande prov blir efter godkänt resultat certifierad på elmarknaden.

  Certifieringstestet genomförs på webben vid avslutningen av varje termin och ingår utan kostnad i utbildningen.

  Har du inte genomgått den kompletta utbildningen, men kan styrka motsvarande erfarenheter och kunskaper kan du genomgå provet mot en avgift på 5 000 kronor exklusive moms.

  Efter godkänt testresultat utfärdar Nord Pool, NASDAQ Commodities och Energiföretagen Sverige ditt certifikat.

  Föreläsare under kursdagarna är sakkunniga i branschen.

  Utbildningen är ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige, Nord Pool och NASDAQ Commodities.

 • Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.

 • Metodik och pedagogik

  Föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.

 • Dokumentation

  Kopior på föreläsarnas presentationer.

 • Prisinformation

  Specialpriset i bokningsrutan avser pris för innevarande år.
  Om du bokar hela utbildningspaketet med tillfällen både innevarande år och året efter kan specialpriset bli ett annat.


  Paketpris 2018

  34 560 kronor exklusive moms.

  I priset ingår lunch och kaffe samt kursdokumentation. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Mål, syfte och målgrupp

Du som väljer att gå hela utbildningspaketet får:

 • Förståelse för den nordiska kraftmarknaden, legala ramvillkor, affärsmöjligheter och risker.
 • Förståelse för hur den fysiska handeln på Nord Pool Day-Ahead (Elspot) går till. Du ska efter avslutad kurs kunna bidra internt i företaget med kunskap om handel på den fysiska marknaden.
 • Förståelse för och översikt av produkterna på Nord Pools finansiella marknad.
 • God överblick över de lagar och förordningar som reglerar elhandeln speciellt med fokus på finansiell handel.
 • En bild över vad clearing (avräkning och säkerhetsberäkning av finansiella kontrakt) är och det arbete som Nord Pool utför.
 • God förståelse för riskparametrar, en klart formulerad riskpolicy samt etablerade system och rutiner för riskvärdering och uppföljning. Föreläsningarna om riskhantering sker med utgångspunkt ifrån svenska regler.

Önskar du en introduktion till hur elmarknaden fungerar rekommenderar vi att du går första kursen av de utbildningar som ingår i hela utbildningen, Elmarknaden och risk.

Du som ska verka professionellt med elhandelsfrågor väljer alla steg i utbildningen och avslutar utbildningen med att skriva provet för certifiering.

När och var

 • Plats

  Höst 2017

   

  1. Elmarknad och risk
  12-13 september 2017 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  2. Fysisk marknad
  11 oktober 2017 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  3. Finansiell marknad
  12 oktober 2017 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  4. Regelverk och lagstiftning
  14 november 2017 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  5. Clearing av finansiella kontrakt
  15 november 2017 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  6. Riskhantering
  16 november 2017 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  Vår 2018

   

  1. Elmarknad och risk
  13-14 februari 2018 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  2. Fysisk marknad
  7 mars 2018 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  3. Finansiell marknad
  8 mars 2018 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  4. Regelverk och lagstiftning
  24 april 2018 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  5. Clearing av finansiella kontrakt
  25 april 2018 i Stockholm, Scandic Anglais

   

  6. Riskhantering
  26 april 2018 i Stockholm, Scandic Anglais

Omdöme (1)

Följande har sagts om konferensen

Följande har sagts om kursen

 • "Kursen ger en bra och övergripande bild av riskhantering på elmarknaden. Jag kan rekommendera kursen"

  Susanne Kolmert, E.ON Vind Sverige AB
Skriv ut denna sida

Boka kurspaket

Certifierad Elhandlare

Antal dagar:  7 dagar
Specialpris 2018: Hela utbildningspaketet
34 560 kronor både för medlem och icke medlem.
Priserna är exklusive moms.

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Helena Larsson
08-677 26 86

Information om registrering:
Elin Lindman
08-677 26 52

Tips inom ämnet

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa