Svensk Energi
Svensk Energi

Dammar och dammsäkerhet, 2-veckors utbildning

Ett gediget kursprogram, med dammsäkerhet i fokus. Detta samarbete med KTH, ger en unik plattform för dig som arbetar med denna viktiga fråga – ett dammbrott är något alla till varje pris vill undvika! Goda förkunskaper och ett kontinuerligt säkerhetsarbete är det bästa vaccinet. Under ledning av personer med kvalificerad erfarenhet i ämnet får du djuplodande kunskap om hur dammsäkerhetsarbete bör bedrivas – och även behörighet att utföra olika arbeten.

Kursen, populärt kallad KTH-kursen, har numera en etablerad roll i dammsäkerhetsarbetet i Sverige. Innehållet är utvecklat i ett samarbete mellan KTH (Institutionen för mark- och vattenteknik) och Energiföretagen Sverige. I Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS), betonas behovet att kompetensutveckling hos berörda, såsom ingenjörer och konsulter inom kraftindustrin och personer som arbetar med dessa frågor på berörda myndigheter. Denna kurs svarar mot det högt ställda säkerhetskraven.

Mål, syfte och målgrupp

På kursen får du kunskap om gällande lagstiftning och branschpraxis runt dammsäkerhet. Du skapar dig grundläggande förståelse för de faktorer som påverkar dammsäkerheten. Du lär dig anvisa metodik för upptäckt och bedömning av skador och får träning inför extremsituationer.

Kursen vänder sig i första hand till dig som är civilingenjör, högskole- och gymnasieingenjör, konsult eller besiktningsman och verksam inom kraftindustrin. Kursen vänder sig även till dig som arbetar med dammsäkerhetsfrågor inom länsstyrelse, räddningstjänst eller andra myndigheter.

Fördjupad information

 • Fördjupad information

  Första kursveckan sker undervisningen i Stockholm måndag till onsdag. På onsdag eftermiddag reser vi till Älvkarleby. På återresan till Stockholm gör vi ett stopp på Arlanda, där vi anländer ca kl 16.30. Andra kursveckan äger rum i Stockholm.

  När du anmäler dig till kursen anger du även om du önskar boende under kursvistelsen. Hotellbokningen är bindande om du blir antagen och kostnaden faktureras i samband med deltagaravgiften.

  Utbildningstillfälle #29

  Datum för 2017 13-17 november, 22-26 januari 2018

   

  Innehåll
  Vecka 1

  RIDAS
  Lagstiftning och myndighetstillsyn
  Geologi
  Utskov och vattenvägar
  Fyllningsdammar
  Betongdammar

  Vecka 2
  Meteorologi och hydrologi
  Luckor (el och mekanik)
  Driftcentraler
  Beredskap
  Riskanalys
  Projektarbete

 • Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.

 • Metodik och pedagogik

  Upplägg: Kursen genomförs på dagtid medan kvällarna ägnas åt självstudier. Mellan de båda kursveckorna görs hemuppgifter, vilka redovisas skriftligt. Vid kursens slut görs också en muntlig redovisning av en projektuppgift.

 • Dokumentation

  Ett omfattande kursmaterial har tagits fram av personer från högskolor, kraftindustrin och myndigheter. Alla med dokumenterad kunskap och erfarenhet av dammsäkerhetsarbete. Dessutom ingår RIDAS med tillhörande vägledningar.

 • Prisinformation

  45 000 kronor per person exklusive moms. I priset ingår lunch och kaffe, kursdokumentation, resa mellan Stockholm-Älvkarleby ToR (återresan via Arlanda) samt mingelkväll vecka 2.

  Kostnader för logi tillkommer. När du ansöker till kursen anger även om du önskar boende under kursvistelsen. Hotellbokningen är bindande om du blir antagen och kostnaden faktureras i samband med deltagaravgiften.

   

   

   

Mål, syfte och målgrupp

På kursen får du kunskap om gällande lagstiftning och branschpraxis runt dammsäkerhet. Du skapar dig grundläggande förståelse för de faktorer som påverkar dammsäkerheten. Du lär dig anvisa metodik för upptäckt och bedömning av skador och får träning inför extremsituationer.

Kursen vänder sig i första hand till dig som är civilingenjör, högskole- och gymnasieingenjör, konsult eller besiktningsman och verksam inom kraftindustrin. Kursen vänder sig även till dig som arbetar med dammsäkerhetsfrågor inom länsstyrelse, räddningstjänst eller andra myndigheter.

När och var

 • Gott om lediga platser

Program

Vecka 1

(om programmet är dolt – klicka på pilen till höger)


DAG 1 – Introduktion och bakgrund
09.00

Samling med kaffe

09.30

Svensk Energi – Mål och bakgrund till RIDAS och utbildningen

Juridiska aspekter

12.00 Lunch
13.00

Myndighetsroller
Svenska Kraftnäts och länsstyrelsens uppgifter

RIDAS, "RIDAS – Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet

17.00 Avslutning dag 1
  DAG 2 – Geologi
08.00 Geologi och bergteknologi, material, bergförstärkning
11.30 Lunch
13.00 Utskov och vattenvägar
Avbördningsförmåga, vattenvägar och vågor, drivgods, provtappning
17.00 Avslutning dag 2
  DAG 3 – Fyllningsdammar
08.00 Dammtyper, grundprinciper, svagheter, erosionsskydd och filter
11.30 Lunch
13.00 Skador och reparation – Exempel
15.30 Avfärd till Älvkarleby
19.00 Gemensam festmiddag
  DAG 4 Betongdammar
08.00

Dammsäkerhetskrav
Dammbestånd och dammbrottserfarenheter
Dammtyper belastningar och verkningssätt, utformning av betongdammar, dimensionering av betongkonstruktioner

Övning 1: Beräkning av massivdamm

11.30 Lunch
12.45 Betongdammar fortsättning
Visning av kraftstationen
Genomgång av övning 1
Materialet betong och dess egenskaper
Vattenbyggnadsbetong
Betongkonstruktioners beständighet, skadeorsaker, skadetyper och nedbrytning, dammägarnas tillsyn
Betongreparationer: material och metoder
17.00 Visning av vattenlaboratoriet med mera
19.00 Gemensam middag
  DAG 5 Betongdammar fortsättning
08.00

Övning 2: Beräkning av stabilitetsförändring på grund av åldring

Genomgång av övning 2. Dammepoker. Praktikfall

11.00

Lunch

12.00

Fyllningsdammar

Drift, mätningar och tillståndskontroll

16.30

Ankomst Arlanda (bussen fortsätter till Stockholm)

Vecka 2  

(om programmet är dolt – tryck på pilen till höger)


DAG 1 – Hydrologi
09.00

Samling

Meteorologi

Hydrologi och vattenreglering

11.30

Lunch

13.00

Hydrologiska modeller och prognoser
Dimensionerande flöden för dammanläggningar
Praktikfall

15.00

Projektuppgift, genomgång och start

18.00

Avslutning dag 1

 

DAG 2 – Mek och El

08.00

Luckor, typer, spel, kraftförsörjning, reservdriftsystem, signal/överföringsteknik, peglar, mätdataöverföring

11.30

Lunch

13.00

Luckor fortsättning

Driftcentraler, personal, säkerhet, övningar

17.00

Avslutning dag 2

 

DAG 3 – Beredskap

08.00

Dammägarens beredskap; beredskapsplaner, operativ säkerhet med mera

Bedömningsmall, RIDAS

11.30

Lunch

13.00

Samhällets beredskap; räddningstjänst, länsstyrelser med mera

15.00

Projektuppgift fortsättning

 

Dag 4 – Beredskap

08.00

Säkerhetstänkande och riskhantering

Genomgång och övning

11.30

Lunch

13.00

Projektuppgift fortsättning

18.00

Kvällsbuffé

 

Dag 5 – Projektuppgift fortsättning

08.00

Projektuppgift

10.00

Redovisning av projektarbete inför examinator

12.00

Lunch

13.00

Redovisning av projektarbete

14.30

Utvärdering och avslutning

Skriv ut denna sida

Boka kurs

Dammar och dammsäkerhet, 2-veckors utbildning

Antal dagar:  10 dagar
Medlemspris:  45 000 kronor
Icke medlemspris:  45 000 kronor
Priserna är exklusive moms.

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Lena Odenholm
08-677 26 46

Information om registrering:
Lena Odenholm
08-677 26 46

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa