Svensk Energi
Svensk Energi

Dammsäkerhet RIDAS

Dammsäkerhet kräver utbildad personal med ansvarskänsla. Den här kursen ger dig kunskap kring lagar och regler, dammägarens ansvar och annan kritisk kunskap! På kursen får du lyssna till, och diskutera med, erfarna experter i dammsäkerhetsfrågor.

Ett dammbrott kan få katastrofala konsekvenser. Därför är kunskap kring kompetens och säkerhet så oerhört viktiga. Dammsäkerhetsarbete ska bedrivas på ett kvalitetssäkrat sätt och kontinuerligt förbättras. Dammägaren är ansvarig för säkerheten vid sina dammar och ska själv utarbeta och följa rutiner för egenkontroll.

Kursen behandlar bland annat aktuella dammsäkerhetsfrågor, olika dammtyper, tillsyn och tillståndskontroll samt Kraftföretagens riktlinjer och tillämpningsvägledningar för dammsäkerhet, RIDAS, där kompetensutveckling betonas.

Dammägare, personal vid kraftföretag, personal vid räddningstjänst och vid länsstyrelser - alla som arbetar med frågor som har med dammsäkerhet att göra borde gå den här utbildningen!

Mål, syfte och målgrupp

På kursen får du kunskap om konsekvenser vid ett dammbrott och vilket ansvar ditt företag har som dammägare samt vilka lagar och regler som gäller. Du får kunskap om grunderna i flödesdimensionering, vilka olika dammtyper och avbördningsanordningar som finns, samt dess egenskaper. Du får även insyn i hur tillståndskontroll fungerar och vilken beredskap för dammbrott som ska finnas hos dammägare och övriga aktörer.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett kraftföretag med drift- och underhåll, kanske är du driftingenjör, arbetsledare, maskinist eller liknande. Du kan också arbeta med frågor kring dammar och dammsäkerhet på exempelvis länsstyrelsen eller räddningstjänsten.

Fördjupad information

 • Fördjupad information

  Dammsäkerhet kräver välutbildad personal med ansvarskänsla. Dammägaren ansvarar för dammsäkerheten vid sina dammar och ska själv utarbeta och följa rutiner för egenkontroll. Dammsäkerhetsarbetet ska bedrivas på ett kvalitetssäkrat sätt med fortlöpande förbättringar.

  Ur kursinnehållet:

  • Dammar och dammsäkerhet
  • Dammsäkerhet i Sverige- Regelverk, ansvar och roller
  • RIDAS, Riktlinjer för kraftföretagens dammsäkerhetsarbete,
  • Tillämpningsvägledningar
  • Flödesdimensionering
  • Fyllningsdammar
  • Betongdammar
  • Avbördningsanordningar
  • Samordnad beredskap för dammbrott

  Föreläsarna har lång erfarenhet från branschen och ingår i olika kommittéer kring dammsäkerhetsfrågor.

 • Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.

 • Metodik och pedagogik

  Föreläsningar.

 • Dokumentation

  Föreläsarnas presentationer.

 • Prisinformation

  10 200 kronor per person exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
  12 240 kronor per person exklusive moms för icke medlemmar.

  I priset ingår kursdokumentation och middag. Kostnad för logi tillkommer.

   

   

   

Mål, syfte och målgrupp

På kursen får du kunskap om konsekvenser vid ett dammbrott och vilket ansvar ditt företag har som dammägare samt vilka lagar och regler som gäller. Du får kunskap om grunderna i flödesdimensionering, vilka olika dammtyper och avbördningsanordningar som finns, samt dess egenskaper. Du får även insyn i hur tillståndskontroll fungerar och vilken beredskap för dammbrott som ska finnas hos dammägare och övriga aktörer.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett kraftföretag med drift- och underhåll, kanske är du driftingenjör, arbetsledare, maskinist eller liknande. Du kan också arbeta med frågor kring dammar och dammsäkerhet på exempelvis länsstyrelsen eller räddningstjänsten.

Program

Dag 1

Kursledare: Åke Engström  
08.30 Samling och kaffe/smörgås
09.00 Inledning
Gun Åhrling Rundström, Energiföretagen Sverige
 

Dammsäkerhet i Sverige – Dammar och dammsäkerhet
Åke Engström, HydroTerra Ing. AB

 

Dammsäkerhet i Sverige Regelverk, ansvar och roller
Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät

10.45

Kaffe

11.00

RIDAS, Riktlinjer för kraftföretagens dammsäkerhetsarbete
Tillämpningsvägledningar
Åke Engström, HydroTerra Ing. AB

12.30
Lunch
13.30

Flödesdimensionering
Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät

 

Avbördningsanordningar
- Luckor och andra avbördningsanordningar
- Kraftmatning och redundans
- Styr- och övervakningssystem
Stefan Lagerholm, ÅF Consult

15.00

Kaffe

15.30 Fortsättning Avbördningsanordningar
17.00

Kursdagen avslutas

19.00

Gemensam middag

Dag 2

Kursledare: Åke Engström  
08.00

Betongdammar
Åke Engström, HydroTerra Ing. AB

09.40

Kaffe

10.00 Fyllningsdammar
Åke Nilsson, WS
12.00

Lunch

13.00

Fortsättning Fyllningsdammar


Beredskap för dammbrott
Kommuners- och länsstyrelsers beredskap
Länsstyrelsen

14.40

Kaffe

15.00

Beredskap för dammbrott
Dammägarens beredskap
Peter Calla, Ångermanälvens Vattenregleringsföretag

15.40

Avslutning/sammanfattning
Åke Engström

16.00 Kursen avslutas
Skriv ut denna sida

Boka kurs

Dammsäkerhet RIDAS

Antal dagar:  dagar
Medlemspris:  kronor
Icke medlemspris:  kronor
Priserna är exklusive moms.

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Lena Odenholm
08-677 26 46

Information om registrering:
Lena Odenholm
08-677 26 46

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa