Svensk Energi
Svensk Energi

Program

EBR HMS-dagen

Aktuella utmaningar vid bygg- och anläggningsprojekt inom energibranschen

Årets konferens kommer att behandla angelägna arbetsmiljö- och miljöfrågor. Vi sätter fokus på trygghet i arbetsmiljön, miljöfrågor rörande både yttre miljö och miljö ur ett arbetsmiljöperspektiv, och vilka utmaningar vi står inför när det gäller samrådsfrågor vid nybyggnation. Dessutom belyser vi konsekvenserna av strömgenomgång i kroppen. Möjlighet att nätverka, reflektera och interagera kommer att ges.

#ebrHMSdag

23 maj 

Moderator: Ulf Melin
09.00 Registrering och kaffe
09.30 Välkommen
Ulf Melin 
  Hur hanteras "12:6 samråd" ute på företagen?
Hur kan man arbeta med samrådsfrågan på ett bra och effektivt sätt?
Erik Spinnel, Skellefteå Kraft
  Hur har kraven för koncession ökat?
Hur ser samrådsfasen ut och vilka moment är viktigast?

Filip Vestling och Ulrica Andersson, Energimarknadsinspektionen
  Urban Mining
Magnus Gunnarsson, Öresundskraft 
  Grön infrastruktur
Arbetet med biologisk mångfald i Sverige
Representant, Naturvårdsverket
  Infrastrukturens miljöer och hur vi tillsammans jobbar med dessa
Sofia Blank, Sveriges lantbruksuniversitet
  Svenska kraftnäts arbete med artrika miljöer i kraftledningsgata
Eva Grusell, Svenska kraftnät
12.00 Lunch
13.00 Tryggheten för entreprenörer gällande hot och våld
Hur kan man förebygga och skydda personal samt säkra anläggningen mot dessa företeelser?
Kristoffer Heimby, E.ON
  Riskhantering vid elarbeten – ett okänt begrepp?
Göran Bergius, Svenska kraftnät
14.30 Kaffe
  Medicinska effekter av strömgenomgång
Nya rön när det gäller elskador
Martin Tondel, Institutionen för medicinska vetenskaper, arbets- och miljömedicin 
15.50 Summering av dagen
16.15 Avslutning

 

Konferensinformation

 • Konferensinformation

  En professionell arena som samlar de som är intresserade av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i energibranschen.

 • Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.

 • Metodik och pedagogik

  Gemensamma föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 • Dokumentation

  Deltagarna får dokumentationen iform av en länk efter konferensen.

 • Prisinformation

  4400 kronor exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
  5400 kronor exklusive moms för icke medlemmar.

  I priset ingår lunch och kaffe samt kursdokumentation.

Mål, syfte och målgrupp

Konferensen behandlar arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i energibranschen. Vi sätter fokus på säkerhetskultur och riskhantering. Du får information om aktuella och kommande lagkrav och branschanvisningar som är på gång.

Konferensen vänder sig till dig som är beredare, arbetsledare, projektledare, arbetsmiljöingenjör, skyddsombud eller är intresserad av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

När och var

Föreläsare

 • Filip Vestling
  Energimarknadsinspektionen
 • Ulrica Andersson
  Energimarknadsinspektionen
 • Magnus Gunnarsson
  Öresundskraft
 • Eva Grusell
  Svenska kraftnät
 • Göran Bergius
  Svenska kraftnät

Omdöme (3)

Följande har sagts om konferensen

Följande har sagts om kursen

 • "Det bästa med HMS-dagen är de diskussioner, idéer och förslag på lösningar som utbyts mellan föredragshållare och kursdeltagare"

  Jan-Olof Jigler, Vattenfall Eldistribution AB
 • "Kursen berör bra och aktuella ämnen. Det är en plattform att mötas, lära av varandra och knyta kontakter inom branschen"

  Linda Månsson, Luleå Energi AB
 • "Kursen ger god möjlighet till nätverkande och samling kring viktiga frågor"

  Fredrik Wizemann, Alingsås Energi Nät AB
Skriv ut denna sida

Vald konferens
EBR HMS-dagen

Datum
23 maj 2017

Antal dagar:  1  dag

Medlemspris:  4 500  kronor

Icke medlemspris:  5 500  kronor

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Anna Strandberg
08-677 26 62

Information om registrering:
Elin Lindman
08-677 26 52

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa