Svensk Energi
Svensk Energi

Program

Energi 2017 - föreningsstämma och konferens

Hållbar energi för alla, alltid – från ord till handling

Årets konferens är en fortsättning på Energi 2016, där visionen beslutades, Hållbar energi för alla, alltid.

Konferensen är uppdelad i fyra block där hållbarhet och innovation leder till ökad attraktivitet och förtroende för branschen. Visionen ska nu omsättas till aktiviteter genom ett avslutande inspirationspass där prioriteringar identifieras för branschföreningen att arbeta vidare med för att skapa förutsättningar för branschens företag att nå visionen. Hur kan ditt företag arbeta för att nå branschens vision? Efter konferensen kommer du kunna gå hem med förnyad kraft och fortsätta ditt hållbarhetsarbete på ditt företag, oavsett hur långt du hittills har kommit.

#energi2017

Måndag 13 mars 

Moderator: Eva Hamilton
08.30-
10.00
Registrering till föreningsstämman
10.15 Årsstämman öppnar
11.00 Registrering till konferens
12.00 Lunch
  Inledning
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige
Eva Hamilton, moderator
 

Panel
Anneli Sjömark, Luleå Energi
Jan Olofzon, Alingsås Energi

13.20 Block 1: Hållbarhet
Läs innehåll block 1 här
  Tillsammans gör vi skillnad – Kraftringens hållbarhetsresa                   
Sylvia Michel, Kraftringen
  Hållbarhet på IKEA                    
Niclas Silversved, IKEA
  En oljemarknad i solnedgång?
Thina Saltvedt, Nordea
  Panel
Johan Svenningsson, Uniper
Anna Svernlöv, Göteborg Energi 
14.25 Arbetspass Hållbar energi, inklusive kaffe
15.40 Block 2: Branschens förtroende och attraktivitet
Läs innehåll block 2 här
  Nu ökar vi förtroendet och attraktiviteten för energibranschen                   
Björn Nordén, Energy Competence Center
  Rykande färsk kompetensanalys
Ulric Simonsson, Ungdomsbarometern
  Årets kraftkvinna - Att attrahera till vårt viktiga uppdrag
Jenny Larsson, GEAB- Vattenfall
16.40 Prisutdelning
Årets energiuppsats - energibranschens utmaningar
Ulrica Nordemar, Energiföretagen Sverige 
17.00 Slut dag 1
18.30 Samling för middag
19.00 Middag

Tisdag 14 mars 

Moderator: Eva Hamilton
08.30
God morgon!
Eva Hamilton, moderator
  Panel
Per Langer, Fortum
Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution
  Block 3: Innovation
Läs innehåll i block 3 här
  Business innovation                    
Fredrik Rosenqvist, E.ON
 

Undvik ditt Kodak-moment - Hur man skapar förutsättningar för innovation
Sofie Lindblom, Globala innovationsplattformen ideation360

  Innovationssamarbete
Trued Holmqvist, Manetos
  Arbetspass Hållbar energi, inklusive kaffe
10.50 Block 4: Framtid
Läs innehåll i block 4 här

  Framtiden är här i morgon – är ni redo?
Ari Riabacke, Riabacke & Co
  Häftigaste framtidsbranschen
Eva Hamilton 
 11.50 Avslutning, färdplan framåt
Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige
12.00 Lunch

 

 

 

Rätt förutsättningar för innovation

Konferensinformation

 • Konferensinformation

  Om du vill vara garanterad hotellrum boka senast 12 februari.

  Information om föreningsstämman, kontakta
  Cecilia Söder, telefon 08-677 26 24,
  cecilia.soder@energiforetagen.se

 • Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.

 • Metodik och pedagogik

  Föreläsningar, presentationer, debatter, panelsamtal och dialog med deltagarna.

 • Dokumentation

  Finns tillgänglig för deltagarna på vår hemsida efter konferensen.

 • Prisinformation

  5 900 kronor exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.

  9600 kronor exklusive moms för icke medlemmar i Energiföretegen Sverige.

  I priset ingår dokumentation och konferensmåltider enligt program.

Mål, syfte och målgrupp

Energi 2017 tar upp de aktuella frågorna i energibranschen och ger fördjupad information och kunskap. Konferensen ger också rika möjligheter till nätverkande och dialog med kollegor och branschaktörer.

Konferensen vänder sig till alla på ledande nivå i medlemsföretagen, oavsett om företaget producerar, handlar med, distribuerar eller säljer el, värme eller fjärrkyla.  Det kan vara styrelser, ledningsgrupper, public affairs, kundansvariga, marknadsansvariga, driftschefer eller personal-, utbildnings- eller kommunikationsansvariga. Vi hoppas också få se dig som politiker, opinionsbildare, representanter från myndigheter, departement eller andra organisationer som deltagare vid årets energikonferens. Ett utmärkt tillfälle att träffa branschaktörer, ta del av spaningar på omvärlden och insyn i utvecklingen i branschen.

När och var

Föreläsare

 • Eva Hamilton

 • Ulrik Simonsson
  Ungdomsbarometern
 • Sylvia Michel
  Kraftringen
 • Björn Nordén
  Energy Competence Center
 • Jenny Larsson
  Vattenfall
 • Lisa Hjelm
  Energiföretagen Sverige
 • Trued Holmqvist
  Manetos
 • Sofie Lindblom
  Globala innovationsplattformen ideation360
 • Niclas Silversved
  IKEA
 • Anneli Sjömark
  Luleå Energi
 • Ari Riabacke
  Riabacke och Co
 • Thina Saltvedt
  Nordea
 • Per Langer
  Fortum
 • Pernilla Winnhed
  Energiföretagen Sverige
Skriv ut denna sida

Vald konferens
Energi 2017

Datum
13 mars 2017

Antal dagar:  2  dagar

Medlemspris:  5 900  kronor

Icke medlemspris:  9 600  kronor

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Anna Strandberg
08-677 26 62

Information om registrering:
Sita Sörman
08 677 26 16

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa