Svensk Energi
Svensk Energi

Program

Fjärrvärmedagarna

I år fokuserar vi på fjärrvärmens konkurrenskraft i det framtida energisystemet - du får exempelvis en inblick i fjärde generationens fjärrvärme samt hur vi kan skapa beredskap för fjärrvärmens hot och risker.

#fjärrvärmedagarna17

Tisdag 25 april

  
  Fjärrvärmens roll och konkurrenskraft i ett energisystem i förändring - utmaningar och möjligheter
08.00 Studiebesök Sävenäs eller Studiebesök Elyseum
Välj ett alternativ vid anmälan.
09.00 Registrering och kaffe
10.00 Välkomna till Fjärrvärmedagarna!
Energiföretagen Sverige
  Välkomna till Göteborg
Alf Engqvist, Göteborg Energi AB
  Omvärldsspaning
Vad har energibranschen att förhålla sig till och vilken roll kommer fjärrvärmen att ha i framtiden i ett energisystem i förändring?
Bosse Andersson, Energiföretagen Sverige
  Utblick Europa
Vinterpaketet från EU och hur det kan påverka fjärrvärmebranschen i Sverige.
Daniel Wennick, Energiföretagen Sverige
  Utblick Europa
Hur ser framtiden ut för våra bränslen?
Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige
  Panelsamtal
Konsekvenser och framtid för fjärrvärmen givet omvärldsfaktorer.
  Presentation av utställarna
12.15 Lunch och tillfälle att träffa utställarna
13.30 På väg mot lägre temperaturer och fjärde generationens fjärrvärme
Framtida fjärrvärmeteknik, ett fjärrsynsprojekt.
Sven Werner, Högskolan i Halmstad
  Kund + Energiföretag = sant
Hur kan vi samverka i högre grad?
Therese Rydstedt, SABO
  Värmemarknaden i förändring
Värmemarknad Sverige etapp 2, som i två år engagerat ett 30-tal organisationer, har analyserat de utmaningar som värmemarknaden står inför. Projektet avslutades nyligen och här presenterar några av slutsatserna.
Kjerstin Ludvig, Profu 
15.00 Kaffe och tillfälle att träffa utställarna
15.30 Hur vi tar hand om våra prylar är avgörande för lönsamheten
Strategisk tillgångsförvaltning på fjärrvärmeföretag.
John Johnsson, Profu
  Stockholm data parks
Serverhallen som nya tidens värmeproducent.
Peter Sivengård, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
  Fjärrvärmens risker, sårbarhet och hot
Hur står det egentligen till med beredskapen? Om konkreta hot och om hur rustade fjärrvärmeföretagen är att stå emot dem. En glimt från pågående studier.
Daniel Lundqvist, Energimyndigheten
17.00 Sammanfattning av dagen, avslut
19.00 Samling till middag
19.30 Middag

Onsdag 26 april 

  
08.30 PARALELLA SESSIONER 1 och 2
Välj ett alternativ vid anmälan.
S 1

SESSION 1 – Systemlösningar & systemsyn

Win Win för både kund och energibolag
Att jobba mer tillsammans med systemsyn - så här gör vi!
Jan Olofzon, Alingås Energi AB och Ing-Marie Odegren, Alingsåshem SABO 

Geoenergi + Fjärrvärme = sant?
Fjärrvärmen och geoenergin har historiskt sätt gått i polemik med varandra och är de två system som i huvudsak konkurrerar på marknaden idag. Men behöver det vara så? Finns det inte möjligheter att samverka i stället och på så sätt göra två bra system ännu bättre?
Johan Barth, Geotec

Storskalig styrning av fjärrvärme - ett fjärrsynsprojekt
Styrning och reglering av fjärrvärmesystem samt kunskap om och samverkan med kunder kommer bli alltmer avgörande för fjärrvärmebranschens långsiktiga framgång på en mer föränderlig och hållbarhetsdriven marknad. Projektet studerar åtgärder för styrning och reglering av en regions fjärrvärmeproduktion och omfattar en kombination av seminarium, workshops och optimeringsberäkningar.
Tommy Rosén, Linköpings Universitet

S 2

SESSION 2 – IT

Gamification - Engageman och motivation för effektivare fjärrvärmeproduktion
"Har du också funderat över avsaknaden av användarvänlighet i mjukvarorna som används i vår spännande bransch? Varför är inte användaren i fokus? Vi implementerar gamification och väcker nyfikenhet och viljan att nå nästa nivå inom drift och planering."
Malin Rosengren, Sigholm

Tydlig och säker IT-infrastruktur möjliggör integration och samverkan
Utmaningar med integration och samproduktion med andra energiföretag.
Peter Wikman, Norrenergi AB

Standardiserade informationsflöden för ökad operativ effektivitet!
Hur kan kostnaderna för åtgärder i distributionsnätet sänkas samtidigt som informationskvaliteten förbättras? Gridbiz berättar om, hur branschutvecklat gränssnitt för informationsutbyte med serviceföretag, kan användas inom drift och underhåll med konkreta exempel från Vattenfall.
Lars Simonsson och Johan von Reedtz, Gridbiz

10.00
Kaffe och tillfälle att träffa utställarna
10.30 Återsamling för gemensamt pass
  Hur väl rustade är vi för cyberattacker?
Hur kan Cyberförsäkring hjälpa energibolag att hantera incidenter och risker i en ny digital värld med en snabb teknikutveckling och striktare regulatoriska krav?
Ronnie Wallén, AIG
  Bekvämt för kunden, uppgraderat serviceerbjudande och sänkta returtemperaturer
Björn Berg, Ngenic och Joel Pettersson, Sandviken Energi AB
 11.40
Lunch
12.30
Ökat resursutnyttjande av askor - från ord till handling
Varje år produceras 1,7 miljoner ton askor till följd av att förbränningen av biobränslen ökar. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs. Är det möjligt att öka återvinningen av, t. ex metaller och mineraler ur askor? Öka återföreningen till skog, jord och vatten, och använda askorna i konstruktioner, t. ex. vägar och hårdgjorda ytor där askor kan ersätta naturmaterial?
Monica Lövström, Energiföretagen Sverige 
  Göteborg växer med ett Halmstad - hur hänger vi med?
Göteborg växer snabbt. Fram till 2035 planerar staden för att öka sin befolkning med minst 150 000 nya invånare, 80 000 nya arbetstillfällen och 70-80 000 bostäder. Staden ska växa i centrala delar och den så kallade mellanstaden, vilket ställer stora krav på byggande och komplettering av infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät, gas och bredband.
Björn Gustafsson, Göteborg Energi AB 
  Vad händer med Fjärrsyn?
Vad har varit nyttan med Fjärrsyn och hur kan Energiforsk tillsammans med fjärrvärmebranschen formera en efterföljare som är minst lika bra.
Fredrik Martinsson, Energiforsk 
14.00 Sammanfattning av dagarna och avslut

 

Konferensinformation

 • Konferensinformation

  Fjärrvärmebranschens viktigaste mötesplats. Liksom tidigare år bjuder programmet på intressanta föredrag, sessioner, studiebesök och erfarenhetsutbyte med kolleger i branschen. Detta är konferensen du inte vill missa!

  Vi kommer att ha utställare på plats. Under kaffe- och lunchpauser ges konferensdeltagarna möjlighet att  fördjupa sig i utställarnas erbjudanden.

 • Förkunskap

 • Metodik och pedagogik

 • Dokumentation

  Efter avslutat konferens skickas en enkät ut. Därefter får ni som svarat på enkäten ta del av dokumentationen från dessa dagar.

 • Prisinformation

  Deltagare:
  7 300 kronor exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
  9 300 kronor exklusive moms för icke medlemmar i Energiföretagen Sverige.

  Utställare:
  11 100 kronor exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
  13 100 kronor exklusive moms för icke medlemmar i Energiföretagen Sverige.

Mål, syfte och målgrupp

Fjärrvärmebranschens stora samling - Fjärrvärmedagarna.
I år träffas vi i Göteborg den 25-26 april.

Liksom tidigare år bjuder programmet på intressanta föredrag, studiebesök, utställare och erfarenhetsutbyte med kolleger i branschen.

Fjärrvärmedagarna vänder sig till alla som arbetar inom fjärrvärmebranschen.

Skriv ut denna sida

Vald konferens
Fjärrvärmedagarna

Datum

Antal dagar:    dagar

Medlemspris:    kronor

Icke medlemspris:    kronor

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Susan Öhrbom
08-677 27 65

Information om registrering:
Ulrika Rönnlund
08-677 26 16

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa