Svensk Energi
Svensk Energi

Program

Fjärrvärmedagarna

I år fokuserar vi på fjärrvärmens konkurrenskraft i det framtida energisystemet - du får exempelvis en inblick i fjärde generationens fjärrvärme samt hur vi kan skapa beredskap för fjärrvärmens hot och risker.

#fjärrvärmedagarna17

Tisdag 25 april

  
08.00 Studiebesök Sävenäs eller Studiebesök Elyseum
Välj ett alternativ vid anmälan.
09.00 Registrering och kaffe
10.00 Välkomna till Fjärrvärmedagarna!
Energiföretagen Sverige
  Välkomna till Göteborg
Alf Engqvist, Göteborg Energi
  Omvärldsspaning
Vad har energibranschen att förhålla sig till och vilken roll kommer fjärrvärmen att ha i framtiden i ett energisystem i förändring?
Bosse Andersson, Energiföretagen Sverige
  Utblick Europa
Vinterpaketet från EU och hur det kan påverka fjärrvärmebranschen i Sverige.
Daniel Wennick, Energiföretagen Sverige
  Utblick Europa
Hur ser framtiden ut för våra bränslen?
Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige
  Paneldebatt
Konsekvenser och framtid för fjärrvärmen med tanke på omvärldsfaktorer.
  Presentation av utställarna
12.15 Lunch och tillfälle att träffa utställarna
13.30 Fjärde generationens fjärrvärme
Framtida fjärrvärmeteknik, ett fjärrsynsprojekt.
Sven Werner, Högskolan i Halmstad
  Kund + Energiföretag = sant
Hur kan vi arbeta tillsammans i högre grad?
Therese Rydstedt, SABO
15.00 Kaffe och tillfälle att träffa utställarna
15.30 Hur vi tar hand om våra prylar är avgörande för lönsamheten
Strategisk tillgångsförvaltning på fjärrvärmeföretag.
John Jonsson, Profu
  Green data parks
Serverhallen som nya tidens "panna".
Peter Sivengård, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
  Fjärrvärmens risker, sårbarhet och hot
Hur står det egentligen till med beredskapen?
Daniel Lundqvist, Energimyndigheten
17.00 Sammanfattning av dagen, avslut
19.00 Samling till middag
19.30 Middag

Onsdag 26 april 

  
08.30 Värmemarknaden i förändring
Kjestin Ludvig, Profu
  Alla vinner!
Så styr vi värmen – och kunden får ökad komfort och mer pengar i plånkan.
Ngenic
  Hur väl rustade är vi för cyberattacker?
TBC
10.00 Kaffe och tillfälle att träffa utställarna
10.30 PARALELLA SESSIONER 1 och 2
Välj ett alternativ vid anmälan.
S 1

SESSION 1 – Systemlösningar & systemsyn

Win Win för både kund och energibolag
Att jobba mer tillsammans med systemsyn - så här gör vi!
Jan Olofzon, Alingås Energi AB och Ing-Marie Odegren, Alingsåshem SABO 

Geoenergi + Fjärrvärme = sant?
Johan Barth, Geotec (Svenska borrentreprenörers branschorganisation

Storskalig styrning av fjärrvärme
TBC

S 2

SESSION 2 – IT

Gamification - Engageman och motivation för effektivare fjärrvärmeproduktion
"Har du också funderat över avsaknaden av användarvänlighet i mjukvarorna som används i vår spännande bransch? Varför är inte användaren i fokus? Vi implementerar gamification och väcker nyfikenhet och viljan att nå nästa nivå inom drift och planering."
Malin Rosengren, Sigholm

IT-säkerhet
Hoten växer i vår omvärld, nu måste det bli verkstad.
Peter Wikman, Norrenerg

Standardiserade informationsflöden för ökad operativ effektivitet!
Lars Simonsson, Gridbiz

12.00

Återsamling för gemensamt pass

 

Från stiltje till storm
Expansion av fjärrvärmen i takt med det ökade bostadsbyggandet, nygamla krav ställs på organisationen.
TBC 

 

Kompetensläget i energibranschen
Vad visar kartläggningen?
TBC

 

Sammanfattning och avslutning

13.10

Lunch

 

Konferensinformation

 • Konferensinformation

  Fjärrvärmebranschens viktigaste mötesplats. Liksom tidigare år bjuder programmet på intressanta föredrag, sessioner, studiebesök och erfarenhetsutbyte med kolleger i branschen. Detta är konferensen du inte vill missa!

  Vi kommer att ha utställare på plats. Under kaffe- och lunchpauser ges konferensdeltagarna möjlighet att  fördjupa sig i utställarnas erbjudanden.

 • Förkunskap

 • Metodik och pedagogik

 • Dokumentation

  Efter avslutat konferens skickas en enkät ut. Därefter får ni som svarat på enkäten ta del av dokumentationen från dessa dagar.

 • Prisinformation

  Deltagare:
  7 300 kronor exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
  9 300 kronor exklusive moms för icke medlemmar i Energiföretagen Sverige.

  Utställare:
  11 100 kronor exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
  13 100 kronor exklusive moms för icke medlemmar i Energiföretagen Sverige.

   

Mål, syfte och målgrupp

Fjärrvärmebranschens stora samling - Fjärrvärmedagarna.
I år träffas vi i Göteborg den 25-26 april.

Liksom tidigare år bjuder programmet på intressanta föredrag, studiebesök, utställare och erfarenhetsutbyte med kolleger i branschen.

Fjärrvärmedagarna vänder sig till alla som arbetar inom fjärrvärmebranschen.

När och var

Skriv ut denna sida

Vald konferens
Fjärrvärmedagarna

Datum
25 april 2017

Antal dagar:  2  dagar

Medlemspris:  7 300  kronor

Icke medlemspris:  9 300  kronor

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Susan Öhrbom
08-677 27 65

Information om registrering:
Sita Sörman
08 677 26 16

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa