Svensk Energi
Svensk Energi

Program

Redovisnings- och skattedagarna

En gång varje år är det dags för branschens professionella arena för alla som jobbar med ekonomi i ett energiföretag. Missa inte vårt unika tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter och framför allt – få koll på ekonomiska frågor som är aktuella ur ett redovisnings- och skatteperspektiv, hur nya regelverk fungerar och få chans att diskutera dessa frågor med experter och kollegor.

#redovisning17

Onsdag 29 november

Observera att all dokumentation fås digitalt, medtag dator till konferensen. 
09.30 Registrering och kaffe
10.00 Välkommen
Eva Törning, Grant Thornton och Henrik Bergman, PwC
  Nya standarder från IASB – en sammanfattning
- Vad innebär IFRS 15 och IFRS 9?
Eva Törning, Grant Thornton och Henrik Bergman, PwC
  Anslutningsavgifter – svårt även enligt IFRS15…
- Hur ska jag resonera?
- En eller flera tjänster
Eva Törning, Grant Thornton och Henrik Bergman, PwC
  Klassificering av materiella anläggningstillgångar
- Gränsdragning mellan olika tillgångsslag
- Vad är ett vindkraftverk?
- Delar i ett kraftvärmeverk
- Vad är en silo?
- Rötningsanläggningar som grävs ner  halvvägs
- Kulvertar och tunnlar som man lägger ledningar i
Eva Törning, Grant Thornton och Henrik Bergman, PwC
12.00 Lunch
13.00 Moms
- Vad ingår i fastighetsbegreppet?
- Omvänd skattskyldighet
- Nya rättsfall och ställningstaganden
Christina Grape och Emil Frennberg, PwC

Fastighetstaxering
- Nuläget
- Sänkning
- Rättsfall
Erik Thornström, Energiföretagen Sverige
14.40 Kaffe
15.10 Forts. Fastighetstaxering
- Deklaration
- Värderingsfrågor
Andreas Adolphsson, Grant Thornton 
  Fördjupning Materiella anläggningstillgångar
- Komponenter i nät – när de förnyas (investering kontra reparation)
- Komponenter kontra räkenskapsenlig avskrivning
- Intrång, ersättning för skada
- Hur bedöms nyttjandeperioden?
- Markintrång
- Delkomponenter
- Nya bedömingar av komponenter
Eva Törning, Grant Thornton och Henrik Bergman, PwC
17.00 Summering och avslutning
19.00 Samling till middag
19.30 Middag

Torsdag 30 november 

 
08.30 Hållbarhetsredovisning och nya lagstiftningar
- Bakgrund till bestämmelserna
- Introduktion till den svenska lagstiftningen
- Vad är det som ska göras och hur ska detta göras?
- Nyttan av en hållbarhetsrapport
Hans Ahlstrand och Markus Håkansson, Grant Thornton
09.40 Kaffe
10.10 Vad händer på energiskatte- och styrmedelsområdet?
- Förändringar i beskattning
- Förändringar i uppbördssystemen
- Småskalig produktion
Fredrik Jonsson och Anders Edlund, PwC
  Entreprenaduppdrag – fast pris och löpande räkning
- Vad är det?
- När ska man börja?
- Hur ksa man räkna?
- Successiv vinstförfrågan?
Eva Törning, Grant Thornton och Henrik Bergman, PwC
12.00 Lunch
12.55 Redovisnings- och skattenyheter med mera
Erik Thornström, Energiföretagen Sverige
  Redovisnings- och skattenyheter
- Nyheter i K3
- Ny skattelagstiftning
- Nya rättsfall och ställningstaganden
- Pågående utredningar
Eva Törning, Grant Thornton och Henrik Bergman, PwC 
  Samfälligheter med mera
- Vad är det?
- Vad gäller i redovisning och beskattning?
- Moms?
- Sjöregleringsföretag (vattenkraft)
Eva Törning, Grant Thornton och Henrik Bergman, PwC 
  Elnätsreglering
Ronald Liljegren, Energiföretagen Sverige

 
Omvärldsanalys
- Ett nytt energilandskap växer fram
- Möjligheter
- Utmaningar
- Osäkerheter
Bosse Andersson, Energiföretagen Sverige 
15.00 Konferensen avslutas med kaffe

 

 

Bosse Andersson, Energiföretagen Sverige 

Konferensinformation

 • Konferensinformation

  Som vanligt har vi ett späckat program som vi definitivbokar så sent som möjligt.

  Programmet varierar från år till år, beroende på vilka frågor som är mest angelägna i branschen sett ur ett redovisnings- och skatteperspektiv. Konferensen pågår under två dagar med middag och övernattning.

  Föreläsare för de flesta avsnitt är Eva Törning från Grant Thornton och Henrik Bergman från PwC. Det kommer också gästföreläsare från bland annat Energiföretagen Sverige.

 • Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.

 • Metodik och pedagogik

  Föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 • Dokumentation

  Föreläsarnas presentationer som man får i digitalt format, i god tid innan konferensen. 
  Vi kommer inte att ha någon pappersvariant på grund av vår miljöpolicy.

 • Prisinformation

  10 000 kronor per person exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
  12 000 kronor per person exklusive moms för icke medlemmar.

  I priset ingår lunch, kaffe, konferensmiddag samt kursdokumentation.
  Kostnad för logi tillkommer.

Mål, syfte och målgrupp

På konferensen får du information om aktuella redovisnings- och skattefrågor som påverkar energibranschen.

Konferensen vänder sig till dig som är redovisnings- och ekonomiansvarig i elproduktions-, elnäts-, elhandels- och/eller fjärrvärmeföretag. Även revisorer är välkomna att anmäla sig.

När och var

Omdöme (3)

Följande har sagts om konferensen

Följande har sagts om kursen

 • ”Det bästa med konferensen är det tydliga sambandet mellan redovisning och beskattning samt koncentrationen på viktiga och branschspecifika områden”

  Karin Tuhlin, Fortum Power and Heat AB
 • "Redovisnings- och skattedagarna är den enda konferensen i sitt slag som erbjuder viktiga uppdateringar av nya regler med fokus på energibranschen. För mig som redovisningsansvarig är det viktigt att vara med på och få snabb och aktuell uppdatering samt träffa andra kollegor i branschen"

  Robert Kihlen, Göteborg Energi AB
 • "Det bästa med redovisnings- och skattedagarna är de utmärkta kursledarna och de aktuella diskussionsämnena. Jag har varit med många år och tycker att det är mycket värdefullt att träffa kollegor från branschen och lyfta viktiga frågor"

  Ann-Christine Olsson, Ystad Energi AB
Skriv ut denna sida

Vald konferens
Redovisnings- och skattedagarna

Datum
29 november 2017

Antal dagar:  2  dagar

Medlemspris:  10 000  kronor

Icke medlemspris:  12 000  kronor

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Helena Larsson
08-677 26 86

Information om registrering:
Keiko Snarberg
08-677 26 17

Tips inom ämnet

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa