Svensk Energi
Svensk Energi

Utbildning i Krishantering

Bortförklaringar och strutsmentalitet duger inte när krisen kommer. Då gäller det att ha en fungerande och uppdaterad kunskap om krishantering – och det är precis det du får genom att genomgå vår Utbildning i Krishantering. De olika kurserna är delvis anpassade efter vilken roll du har på ditt företag och med ett flexibelt kursupplägg kan ni få exakt den kompetens som just er krisberedskap kräver.

Utbildningsupplägget bygger på fyra kurser, där Steg 1 och Steg 2 kan bokas som ett paket för 6 000 kronor + moms. Steg 1 och Steg 2 omfattar två dagar per steg. Påbyggnadskurserna Agera i Kris – Simuleringsövning och Ledarskap i kris bokas separat och genomförs på en dag vardera. Det ger dig både en teoretisk förståelse och praktisk övning i krisens många ansikten.

Vi arbetar kontinuerligt med övningar, återkoppling, självskattning och reflektion under utbildningen. Varje steg startar med en kort repetition och avslutas med summering och en framåtblick. Genom de olika stegen; självinsikt, kunskap, tillämpning och färdighet, blir kristeamet på ditt företag redo när det som inte får hända, trots allt händer.

Steg 1 - Självinsikt i kris och Steg 2 - Verktyg i kris är vår grundutbildning i krishantering. Kursen Ledarskap i kris är särskilt utvecklad för ledare i kris. Kursen Agera i kris - Simuleringsövning fokuserar på praktisk tillämpning.

Du som inte har en ledarroll på ditt företag, kan gå direkt från kursen Steg 2 - Verktyg i kris till kursen Agera i kris - Simuleringsövning.

Se film med Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Mikael Odenberg, gd Svenska kraftnät samtala om kris och krishantering. Länk till film på YouTube
Här kan du ladda ner broschyr om Energiföretagen Sveriges utbildningar i krishantering, pdf-fil 641 kb

Vi genomför företagsinterna krisutbildningar i din region!


Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar enligt vårt utbildningspaket i krishantering.

Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även resa och logi för deltagarna. Vi anpassar utbildningstillfället i samråd med er och våra föreläsare.

För mer information om företagsintern utbildning och offertförfrågan, kontakta:

Anna Strandberg, 08 677 26 62
anna.strandberg@energiforetagen.se

Mål, syfte och målgrupp

På kurserna får du såväl teoretisk förståelse om vad kriser innebär för en organisation som möjlighet att öva i praktiken på att arbeta med krishantering.

Exempel på roller eller befattningar som behöver kristräning är företagsledning på olika nivåer, säkerhetschefer, drift- och arbetsledare, drifttekniker, jour- och beredskapspersonal, stations- och linjetekniker/montörer, informatörer, receptionister samt kundtjänst.

Fördjupad information

 • Fördjupad information

  Energiföretagen utbildar i krishantering tillsammans med våra samarbetspartners Svenska kraftnät samt PTS.

  Vi arbetar kontinuerligt med övningar, återkoppling, självskattning och reflektion under utbildningen. Varje steg startar med en kort repetition och avslutas med summering och en framåtblick. Genom de olika stegen; självinsikt, kunskap, tillämpning och färdighet, blir kristeamet på ditt företag redo när det som inte får hända, trots allt händer.

  Steg 1 - Självinsikt i kris och Steg 2 - Verktyg i kris är vår grundutbildning i krishantering. Kursen Ledarskap i kris är särskilt utvecklad för ledare i kris. Kursen Agera i kris - Simuleringsövning fokuserar på praktisk tillämpning.

  Du som inte har en ledarroll på ditt företag, kan gå direkt från kursen Steg 2 - Verktyg i kris till kursen Agera i kris - Simuleringsövning.

 • Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.

 • Metodik och pedagogik

  Föreläsningsavsnitt varvas med träning i hur man samverkar i en krissituation utifrån realistiska fallbeskrivningar och övningar. Du får också tid att reflektera enskilt och i dialog med övriga kursdeltagare, för att förstärka din inlärning.

 • Dokumentation

  USB-sticka med föreläsarnas presentationer. Fallbeskrivning. Övningar. Anteckningsbok för egna anteckningar, slutsatser och reflektioner.

 • Prisinformation

  3 000 kronor per person och kurs exklusive moms, tack vare stöd från Svenska kraftnät och PTS. I priset ingår lunch, kaffe och gemensam middag samt kursdokumentation.

   

   

Mål, syfte och målgrupp

På kurserna får du såväl teoretisk förståelse om vad kriser innebär för en organisation som möjlighet att öva i praktiken på att arbeta med krishantering.

Exempel på roller eller befattningar som behöver kristräning är företagsledning på olika nivåer, säkerhetschefer, drift- och arbetsledare, drifttekniker, jour- och beredskapspersonal, stations- och linjetekniker/montörer, informatörer, receptionister samt kundtjänst.

När och var

Skriv ut denna sida

Boka kurspaket

Utbildning i Krishantering

Antal dagar:  4 dagar
6 000 kronor för Steg 1 och Steg 2 (både för medlem och icke medlem). Priserna är exklusive moms.

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Anna Strandberg
08-677 26 62

Information om registrering:
Elin Lindman
08-677 26 52

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa