Svensk Energi
Svensk Energi

Program

Vattenkraftdagen

Gemensam middag

Missa inte den gemensamma middagen som äger rum kvällen innan!
Tid: 20 september 2017, kl 19.00. Middagen hålls på hotellet.

OBS! Separat anmälan till middagen krävs och meddelande om deltagande vid middagen lämnas i samband med anmälan till konferensen.

Läs artikel från Vattenkraftdagen 2016.

#vattenkraftdag17

Torsdag 21 september 2017

Moderator: Jonas Bengtsson, Vattenregleringsföretagen
08.30 Välkomna!
Torbjörn Tärnhuvud, Uniper
  Havs- och vattenmyndighetens roll i miljöanpassning av vattenkraften och det hållbara elsystemet
Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten
  Nytt regelverk kring prövning av vattenverksamheten
NN
  Finansiering av miljöåtgärder av vattenkraft
Claes Hedenström, Vattenfall
10.05
Kaffe
10.35 EU-perspektiv och kommande direktivs översyn
Daniel Wennick, Energiföretagen Sverige
  Norskt perspektiv på tillämpningen av ramdirektivet för vatten
Geir Taugbøl, Energi Norge
 
  Diskussion
Daniel Wennick, Geir Taugbøl och Jakob Granit
 
11.40 Lunch
 
12.40 Aktuellt från Energiforsks vattenprogram
Markus Wråke, Energiforsk
 
  Elberedskap i ett förändrat säkerhetsläge
NN
 
  Vattenkraftsäkerhetsfrågor
Säpo
 
13.50
Kaffe  
14.20 Vattenkraftens utvecklingsmöjligheter
Niclas Damsgaard, Svenska kraftnät
 

Kulturhistoriskt perspektiv på utvecklingen av vattenkraften
NN
 
  Att äga och förvalta ett mindre kraftverk
NN
 
  Diskussion
Niclas Damsgaard, NN, NN
 
  Vattenkraften i ett regionalt perspektiv - idag och imorgon
Hanna Tornevall, Vattenvårdsdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 
  Politikerpass - Reflektioner utifrån dagens diskussioner och Energiöverenskommelsen. Är vi på rätt väg?
Ingemar Nilsson (s), riksdagsledamot, Penilla Gunther (kds), riksdagsledamot och Rickard Nordin (c), riksdagsledamot
 
16.40
Avslutning  

Konferensinformation

 • Konferensinformation

  Konferensen äger rum den 21 september 2017 i Sundsvall

   

  Gemensam middag

  Missa inte den gemensamma middagen som äger rum kvällen innan!

  Tid: 20 september 2017, kl 19.00. Middagen hålls på hotellet.

  OBS! Separat anmälan till middagen krävs och meddelande om deltagande vid middagen lämnas i samband med anmälan till konferensen.

 • Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.

 • Metodik och pedagogik

  Föreläsningar och presentationer, debatter och panelsamtal samt dialog med deltagarna.

 • Dokumentation

  Kommer finnas tillgänglig för deltagarna på vår hemsida efter konferensen.

 • Prisinformation

  5 700 kronor per person exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
  6 900 kronor per person exklusive moms för icke medlemmar.

  Kostnader för ev logi, middag kvällen innan och lagstadgad moms tillkommer.

Mål, syfte och målgrupp

Vattenkraftdagen är en nätverksträff och naturlig mötesplats för alla som arbetar med vattenkraftproduktion. Målet är dels att förmedla ny kunskap,dels att utbyta erfarenheter med kollegor från branschen och myndigheter.

Anläggnings- och underhållsansvariga inom produktion, övriga som berörs av vattenkraftfrågor samt myndigheter.

När och var

Skriv ut denna sida

Vald konferens
Vattenkraftdagen

Datum
21 september 2017

Antal dagar:  1  dag

Medlemspris:  5 700  kronor

Icke medlemspris:  6 900  kronor

Bokningsvillkor

Kontakta oss

Information om innehåll:
Åsa Flygare
08-677 27 10

Information om registrering:
Ulrika Rönnlund
08-677 26 16

Tipsa en kollega

Tipsa en kollega om denna produkt.

Tipsa