Svensk Energi
Svensk Energi

Kundinformation


Din kontakt med elföretagen

Läs om dina valmöjligheter när det gäller el


Elmarknadshandboken

Ny Svensk Elmarknadshandbok – en interaktiv handbok som beskriver rutiner och arbetssätt på den svenska elmarknaden.


Informationsblad "Leveranssäkerhet i elbranschen"

Vi måste arbeta på alla nivåer i det svenska elnätet för att kunna hålla en fortsatt hög standard, som innebär få avbrott och hög kapacitet i nätet.

Informationsblad "Varför ökar elnätspriserna"?

Information om stamnätet - regionnätet och lokala elnätet.

Kundens elkostnader

Lämplig information på hemsida om hur elpriset är uppbyggt

Kundens elkostnader - fördjupning

Lämplig information för den som vill lära sig mer om elprisets uppbyggnad

Kundinfobroschyr om elområden

Svensk Energi har tagit fram kundbroschyrer med information om vad införandet av elområden innebär generellt.

Kundinformation om effekt och energi i elsystemet

Svensk Energi har tagit fram en tvåsidig infoskrift som kan läggas ut på hemsidan, alternativt tryckas eller skrivas ut.


Om avstängning av elen i sommarhus

Om avstängning av elen i sommarhus.

Ordlista

Ordlista - Så talar vi med kunden

Två broschyrer om förhandsregleringen

Nya regler om förhandsregleringen


Vad hände och vad händer nu - om effektbrist

Så informeras du när elen försvinner.

Vanliga frågor vid effektbrist och frånkoppling av el

Läs om händelseförloppet vid effektbrist och frånkoppling av el