Svensk Energi
Svensk Energi

Nya forskningsrön bygger framtidens elmarknad

Nya forskningsrön bygger framtidens elmarknad
Torsdag 26 maj klockan 11.30

Energiföretagen Sverige (före detta Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme) och Energiforsk höll en energilunch den 26 maj om utvecklingen av elmarknaden i framtiden. Tre färska forskningsprojekt presenterades från forskningsprogrammen EFORIS – Elmarknadens funktion och roll i samhället, och NEPP – North European Power Perspectives.

Vi går mot en integrerad europeisk elmarknad. En allt högre andel vindkraft och solkraft i elsystemet har väckt frågor om marknadens utformning som togs upp under energilunchen:

  • Fungerar dagens ”energy only”-design av elmarknaden som gäller i Sverige och Norden, eller behövs någon form av kapacitetsmekanism för att premiera att tillräcklig effekt finns i systemet?
  • Vilka incitament driver olika länder att eventuellt införa en kapacitetsmekanism och hur påverkar en effektreserv marknaden?
  • Marginalkostnaderna för ny förnybar elproduktion riskerar att sänka priserna på el så att konventionell elproduktion blir olönsam. Finns risken för underinvesteringar i konventionell elproduktion?

Avslutningsvis hölls en diskussion med föredragshållarna och representanter från energiföretagen.

  • Sökväg:
    • Hem
    • Nya forskningsrön bygger framtidens elmarknad

Om sändningen

Notera att sändningarna kräver att din dator har programvaran Adobe Flash installerad. Om sändningen ändå inte startar vid utsatt tid, ladda om sidan genom att trycka F5.

Eventuellt kan du behöva justera ljudvolymen på din dator.