Svensk Energi
Svensk Energi

 • "Låt oss införa blågula certifikat istället!"

  Svensk Energi kommenterade, på seminariet Energipuls, Energimyndighetens rapport ”Aspekter på vita certifikat”. Henrik Wingfors som är ansvarig för energieffektivisering hos Svensk Energi menar att det inte är något fel på syftena och att många system har tillkommit på senare år som ett sätt att uppfylla krav från EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, men att det samtidigt är viktigt att ett kostnadseffektivt system är anpassat efter våra svenska förhållanden.
 • De nordiska och baltiska regeringarna ställer sig bakom branschens krav på fortsatt användning av bankgarantier

  I ett brev till kommissionen uppmanar de nordiska och baltiska regeringarna att förlänga dispensen som ger möjlighet för banker att stå garanter för elföretagens säkerhet vid värdepappershandel. Branschen har länge drivit denna fråga då krav på likvida medel som säkerhet riskerar att få negativa konsekvenser på elmarknaden.
  • Taggar:
 • Baylan hos SKGS: "Vi är beredda att släppa gamla käpphästar!"

  För svensk basindustri är energifrågorna av centralt överlevnadsintresse. En företagssektor som sysselsätter 400 000 personer och använder 30 procent av landets elproduktion till att producera 20 procent av nationens exportvärde kan inte bara stå och titta på när energin diskuteras. Näringspolitiskt hetare kan energin knappast vara i Sverige.
 • 2 500 solenergilampor efter Earth Hour – ”Ett stort tack från GIVEWATTS!”

  Earth Hour 2015 nyligen och julkampanjen förra året har gett 2 500 nya solenergilampor till Kenya från Sveriges energiföretag. Det är fantastiska siffror och nu har 14 500 lampor sammanlagt installerats genom 800 skolor. GIVEWATTS riktar ett speciellt tack till energiföretagen.
 • Hur får vi en säker entreprenad, erfarenhetsutbyte vid vårens HMS konferens

  Temat för årets Hälsa Miljö och Säkerhetskonferens var säkerhet vid entreprenad och under dagen utbyttes erfarenheter emellan det fyrtiotalet deltagare om bland annat arbetsmiljöarbetet vid Fortums bygge av det nya kraftvärmeverket i Värtahamnen och Svenska Kraftnäts nya organisation för att säkerställa arbetsmiljöarbetet i alla deras projekt.
Till Nyhetslistan
 • Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

  El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar – en ökning med 17 procent på tre år.

 • Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

  Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

  • Taggar:
 • Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

  De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh. Ambitionshöjningen sker således helt och hållet på den svenska sidan.

 • Svensk Energi: ”mycket positivt att regeringen tillsätter en energikommission”

  Svensk Energi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en energikommission. Det är bra att frågan om elsystemets effekt får stor vikt.

 • Ge energikommissionen fria tyglar

  När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning.

 • Nr 021/2015

  Energimarknadsinspektionen. Remiss av metodrapport om effektiviseringskrav i elnätsregleringen perioden 2016-2019. Dnr 2014-100075.

 • Nr 020/2015

  Svenska Kraftnät. Avtal om balansansvar för el. Avtal/2628.

 • Nr 005/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät - Planera för effekt (SOU 2014:84)

 • Nr 015/2015

  Energimarknadsinspektionen. Remissvar avseende Mätning och rapportering av överförd el, dnr 2015-100904.

 • Nr 016/2015

  Skolverket. Remiss av förslag på föreskrifter om poängplan och föreskrifter om ämnesplaner för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan