Svensk Energi
Svensk Energi

 • Nya förslag om EU:s utsläppshandel. "En bra början"

  Den 15 juli lade EU-kommissionen fram ett förslag till ett reviderat utsläppshandelsdirektiv. Direktivet avser förändrade regler för handelsperioden 2021 och framåt. EU-kommissionen föreslår att från 2021 och framåt ska taket i utsläppshandelssystemet minskas med 2,2 % årligen, att jämföras med dagens årliga sänkning på 1,74% per år. Det innebär att utsläppen i EU:s handlande sektor kommer att minska med 43 % mellan 2005 och 2030, eller 556 miljoner ton koldioxid. "En bra början", säger Cecilia Kellberg, Svensk Energi, i en kommentar.
 • EU-kommissionens sommarpaket: Håller fast vid nuvarande marknadsmodell

  EU-kommissionen presenterade sitt så kallade ”sommarpaket” den 15 juli och paketet innehåller framför allt ett meddelande som också är ett samråd om framtiden för den europeiska elmarknaden, samt ett meddelande som innehåller förslag för att utveckla konsumentmarknaden. Vid ett möte med Geode - en sammanslutning av europeiska energidistributörer - presenterade biträdande generaldirektören Christopher Jones (bilden) sommarpaketet.
 • Almedalen 2015 – Därför hanteras kärnkraften så annorlunda i Finland jämfört med Sverige

  Svenskarnas och finländarnas inställning till kärnkraften skiljer sig inte nämnvärt åt. Ändå är det så stora skillnader mellan hur länderna i praktiken hanterar sin kärnkraft. Sveriges kärnkraftshistoria präglas av osäkerhet, Finlands av stabilitet. Fortum samlade på ett seminarium sin expertis för att reda ut frågan.
 • Almedalen 2015 – Framtidsinriktad panel fångade energiföretagens utmaningar

  Att energibranschen står inför omfattande utmaningar gjorde panelen på Skellefteå Krafts seminarium tydlig. Bolagets koncernchef och vd Hans Kreisel gjorde tillsammans med Erik Brandsma (Energimyndigheten), Maria Khorsand (SP) och Erik Herngren (Kairos Future) framtidsspaningar.
 • Almedalen 2015 – Svensk Energi på Almedalsscenen med IEA-chefen och Ibrahim Baylan

  Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, var en av panellisterna när Miljö- och energidepartementet arrangerade Almedalsseminariet "Hur påskyndar vi övergången till hållbara energisystem? " den 1 juli.
Till Nyhetslistan
 • Dr Yijun Shi är vinnare av Framtidspriset 2015!

  Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem. Genom att förädla glycerol kan det göras till ett 100 procent nedbrytbart smörjmedel, Sustainalube.

  • Taggar:
 • Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

  "Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

 • Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

  El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar – en ökning med 17 procent på tre år.

 • Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

  Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

  • Taggar:
 • Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

  De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertifikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh. Ambitionshöjningen sker således helt och hållet på den svenska sidan.

 • Nr 031/2015

  Svenska Kraftnät. Avtal om balansansvar för el. (Avtal/1960)

 • Nr 027/2015

  Justitiedepartementet. Remissvar av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps redovisningar "Rapportering av uppdrag avseende planering inför höjd beredskap (civilt försvar) och "Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas".

 • Nr 014/2015

  Näringsdepartementet. Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. N2015/2228/ITP

 • Nr 024/2015

  Finansdepartementet. Yttrande över Skatteverkets promemoria "Punktskatt - redovisningsskyldighetens inträde". Fi2014/4142.

 • Nr 009/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remissvar av SOU 2014:89 Slutbetänkande från Elbehörighetsutredningen - Elsäkerhet - en ledningsfråga.