Svensk Energi
Svensk Energi

 • Överlasta inte elhandelsfakturorna med onödigt informationsbrus

  Svensk Energi har i dagarna lämnat synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport "Enklare faktura". I rapporten föreslås att informationskrav införs på elhandelsfakturan. Målet är att skapa ökad kundaktivitet på elmarknaden. Louise Marcelius, jurist på Svensk Energi, ser dock inget behov av att detaljreglera fakturorna.
 • 100 procent förnybar el - går det? "Prata effekt - inte bara energi"

  Vid en Energilunch hos Svensk Energi den 1 oktober diskuterade om 100 procent förnybara energikällor i elsystemet är möjligt mot bakgrund av vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt?
 • Dialog präglade Vattenkraftdagen

  Årets vattenkraftdag samlade intressenter inom vattenkraften i ett soligt Skellefteå. Temat för dagen var "Nya tider" och just vikten av att blicka framåt genomsyrade de flesta diskussioner. Många av talarna återkom även till att dialog är nyckeln för att komma vidare i den ibland polariserade vattenkraftfrågan. Dagen leddes av Jonas Bengtsson, vd för Vattenregleringsföretagen och ordförande i AG Vattenkraft.
 • Kundservicedagarna: Kundvård på alla ledder gav "kundskap"

  På Djurgården samlades 65 kundservicemedarbetare från branschen för att under dagarna två lära mer om kundvård. ”Kundskap är makt” var årets paroll och nog höll den devisen måttet, tempot var högt och lärdomarna många.
 • Svensk Energis kommentar till lanseringen av laddinfra.se

  "Bra med fler initiativ som underlättar för elbilister att hitta laddstationer!" Så kan Svensk Energis kommentar på PowerCircles lansering av www.laddinfra.se sammanfattas.
Till Nyhetslistan
 • Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet"

  Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

 • Svensk Energi om nya elnätsregler: ”Risk för samhällsekonomiskt slöseri!”

  Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

 • Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer i Skellefteå

  Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar. Avsparken skedde i Skellefteå. För elbranschen är utbildningen extra viktig eftersom det behövs 8 000 nya ingenjörer och tekniker de kommande fem åren – med antingen energi- eller elkraftsinriktning.

 • Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

  Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

 • Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

  Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

 • Nr 052/2014

  Socialdepartementet. Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

 • Nr 027/2014

  Näringsdepartementet. Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura.

 • Nr 044/2014

  Hav- och vattenmyndigheten. Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav - undantag från att nå en god status/potential till 2015. Dnr 1412-4.

 • Nr 045/2014

  Havs- och vattenmyndigheten. Vägledning för kraftigt modifierat vatten samt vägledning för kraftigt modifierat vatten med tillämpning på vattenkraften.

 • Nr 049/2014

  Energimarknadsinspektionen. Remissvar på förslag till föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.