Svensk Energi
Svensk Energi

 • Bättre information ger färre anvisade elavtal - fortsatt viktigt att branschen informerar om olika avtalsformer

  Energimarknadsinspektionen har undersökt elhandelsföretagens kundinformation om anvisade avtal. Resultaten visar att 80 procent av elhandelsföretagen anser att de följer Svensk Energis rekommendation med standardiserade begrepp om anvisade avtal.
 • Vattenverksamhetsutredningens förslag måste ses i ett större sammanhang

  Svensk Energi har lämnat sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningen. Föreningen stödjer flertalet punkter i utredningen. Samtidigt innehåller utredningen ett antal förslag som kan få stora och oönskade konsekvenser om de genomförs.
 • Stöd elbranschens julkampanj – 2 000 solenergilampor åt skolbarnen i Kwale

  Som företag eller enskild person har du nu chansen att hjälpa till med att sprida elens nytta på en plats där den verkligen behövs. Gå med i julkampanjen 2014 med målet att skänka solenergilampor åt 2 000 elever under devisen ”Ljus åt skolbarnen i Kwale” tillsammans med GIVEWATTS.
 • Välbesökt regionmöte i Göteborg

  Med nära hundra deltagare blev mötet i Göteborg i slutet av oktober en av de hittills mest välbesökta regionträffarna i region Väst. Men så är det också flera tunga frågor som hänger i luften och framtiden för flera branschfrågor är delvis oviss.
 • Ny policy för markåtkomst

  Elektriska ledningar byggs i Sverige normalt på annans mark. För att kunna göra det måste elnätsföretag skaffa sig rätt till det av berörd markägare. En ny policy för markåtkomst finns nu tillgänglig för Svensk Energis medlemmar och övriga intressenter via hemsidan.
Till Nyhetslistan
 • Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet"

  Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

 • Svensk Energi om nya elnätsregler: ”Risk för samhällsekonomiskt slöseri!”

  Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

 • Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer i Skellefteå

  Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar. Avsparken skedde i Skellefteå. För elbranschen är utbildningen extra viktig eftersom det behövs 8 000 nya ingenjörer och tekniker de kommande fem åren – med antingen energi- eller elkraftsinriktning.

 • Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

  Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

 • Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

  Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

 • Nr 028/2014

  Miljödepartementet. Remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande "I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler "SOU 2014:35.

 • Nr 055/2014

  Svenska Kraftnät. Remiss Stamnätstariffens utformning och allmänna avtalsvillkor 2016.

 • Nr 047/2014

  Justitiedepartementet. Remiss av Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m.

 • Nr 031/2014

  Justitiedepartementet. Utkast till lagrådsremiss Ledningsrätt i tomträtt

 • 056/2014

  Finansdepartementet. Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015