Svensk Energi
Svensk Energi

 • Lena Lundberg ny chef för Kompetens & Förlag

  Lena Lundberg är ny chef för Kompetens & Förlag – Svensk Energis affärsdrivande verksamhet för utbildning och förlag – efter Eva Elfgren, som har lämnat Svensk Energi. Lena Lundberg tillträder omgående.
 • Svensk Energi vidhåller: ”Ett klimatmål räcker!”

  Regeringen meddelade i slutet av förra veckan att ambitionerna i EU-kommissionens förslag till EU-mål för energi- och klimatpolitiken borde varit betydligt högre än det förslag som nu ligger på bordet. Regeringen prioriterar att driva ett ambitiöst mål för utsläppsminskningar om 50 procent. Cecilia Kellberg, miljö- och klimatansvarig på Svensk Energi, oroas mycket över att tre mål kommer att innebära en fortsättning av en politik som bygger på överlappande styrmedel och därmed en underminering av EU:s utsläppshandelssystem: "Ett klimatmål räcker!".
 • Svensk Energis regionmöte i Sundsvall: lokalt med svenskt och europeiskt perspektiv

  En av många viktiga frågor som togs upp på Svensk Energis regionmöte i Sundsvall handlade om de nya reglerna för elnätsregleringen. – Med fokus på ålder istället för funktion får små elbolag svårt att finansiera viktiga investeringar, menade Anders Pettersson på Svensk Energi.
 • Ingen väg tillbaka men hack i maskineriet

  Svensk Energi kommenterar här det meddelande om den inre marknaden för el och gas som Kommissionen nu publicerat. Den inre marknaden för el och gas skulle ha fullbordats under 2014. Arbetet är dock försenat bland annat på grund av att genomförandet av de centrala direktiven haltar i flera medlemsstater och att nätföreskrifterna (”Network Codes”) ännu inte är klara.
 • Regionmöte i Mitt: Hälften av energiföretagen oroas: ”Hur klarar vi rekryteringsbehoven?”

  Hälften (52 procent) av alla medlemsföretag oroas över möjligheterna att klara de kommande årens stora rekryteringsbehov av nya medarbetare. Samtidigt tror 87 procent att antalet medarbetare är oförändrat – eller högre – om tre år. Lena Lundberg, som arbetar med branschrekryteringsfrågor på Svensk Energi, gav många en rejäl tankeställare på onsdagens regionmöte i Uppsala för region Mitt inför ett 50-tal personer på Clarion Hotel Gillet i Uppsala.
Till Nyhetslistan
 • Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet"

  Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

 • Svensk Energi om nya elnätsregler: ”Risk för samhällsekonomiskt slöseri!”

  Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

 • Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer i Skellefteå

  Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar. Avsparken skedde i Skellefteå. För elbranschen är utbildningen extra viktig eftersom det behövs 8 000 nya ingenjörer och tekniker de kommande fem åren – med antingen energi- eller elkraftsinriktning.

 • Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

  Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

 • Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

  Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

 • Nr 047/2014

  Justitiedepartementet. Remiss av Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m.

 • Nr 031/2014

  Justitiedepartementet. Utkast till lagrådsremiss Ledningsrätt i tomträtt

 • 056/2014

  Finansdepartementet. Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

 • Nr 040/2014

  Näringsdepartementet. Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden (N2014/2853/E)

 • Nr 042/2014

  Justitiedepartementet. Remissvar på betänkandet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet - ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet (SOU 2014:47)