Svensk Energi
Svensk Energi

 • Elärenden i Allmänna Reklamationsnämnden: ”Trycket har minskat – branschen får gott betyg”

  Trycket mot elbranschen från missnöjda kunder har minskat rejält. Det märks bland annat på ärendena i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Det säger Louise Marcelius, jurist på Svensk Energi, som är ordinarie ”intresseledamot” där sedan årsskiftet: ”Av elärenden dominerade tidigare fakturafrågor – dessa är nu helt borta”, säger hon.
 • Debatt i GP: "Bättre spara energi med nationella styrmedel"

  I stället för fler EU-regler bör vi utveckla egna styrmedel för energieffektivisering i våra byggnader. Det kan ge en verklig energieffektivisering, skriver Kjell Jansson, Svensk Energi och Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna i GP den 27 augusti 2014.
 • Axel, 28, utvecklingsingenjör i Landskrona: ”Vår generation vill verkligen göra skillnad!”

  ”Plötsligt stämde alla pusselbitar för mig. Det var när jag kastade mig ut i arbetslivet och fick förena mina tekniska kunskaper med olika utmaningar!” Det säger Axel Johansson, 28-årig civilingenjör, som i sommar börjat arbeta som utvecklingsingenjör – en nyinrättad tjänst – på Landskrona Energi. Och hans levnadsdevis tycks vara att göra nytta för människor.
 • Supplement till de allmänna avtalsvillkoren på gång

  Svensk Energi och Konsumentverket arbetar just nu med att uppdatera de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K respektive NÄT 2012 K. Syftet är att anpassa villkoren till ändringar i regelverket som redan trätt i kraft.
 • "Elens dag den 23 januari ska bli lika känd som kanelbullens dag"

  Efter smygpremiär i vintras är den 23 januari nu officiellt instiftad och registrerad som Elens dag. Det är temadagar.se som nu satt av den 23 januari till elens dag. "Låt oss göra den minst lika känd som kanelbullens dag", säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige.
Till Nyhetslistan
 • Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

  Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

 • Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

  Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

 • Hur ersätter vi kärnkraftens effekt? ”Vi kan inte vänta länge till”

  Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

 • Elsajten - ett nytt läromedel som visar vägen till framtida jobb

  Sveriges elföretag har stort behov av elkraftstekniker och högskoleingenjörer. Idag finns dock brist på sådan kompetens. Antalet ungdomar som söker sig till eltekniska utbildningar är för få, vilket elbranschen vill ändra på. Som ett led i det arbetet lanseras nu Elsajten för att väcka intresse om energifrågor redan i högstadieåldern.

 • EBR Metod- och maskindagar – elnätsbranschen invaderar Gävle

  Cirka 2.000 personer väntas till Läkerol Arena i Gävle under nästa vecka. Det är den svenska elnätsbranschens egen ”olympiad” – den stora tekniska mönstringen som arrangeras vart fjärde år av Svensk Energi. Denna gång är Gävle Energi medarrangör och ännu en gång blir EBR Metod- och maskindagar en publik succé.

 • Nr 029/2014

  Finansdepartementet. Remiss angående komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (Fi 2014/2293).

 • Nr 014/2014

  Näringsdepartementet. Remissvar ang Energimarknadsinspektionens rapport Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (N2014/1229/E)

 • Nr 016/2014

  Naturvårdsverket. Remiss av förslag om att ändra förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

 • Nr 025/2014

  ACER. Public consultation on European Energy Regulation: A Bridge to 2025.

 • Nr 026/2014

  Energimarknadsinspektionen. Remiss av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el