Svensk Energi
Svensk Energi

 • SUSIE vinner mark i Sverige – utbilda er framför datorn

  SUSIE (Samverkan Under Störning I Elförsörjningen) är ett verktyg för branschens frivilliga arbete för samverkan under störningar i elnätet. Systemet bidrar till att stärka landets elförsörjning genom att skapa goda förutsättningar för samarbete mellan elnätsföretagen. Nu är förra årets succé, SUSIE-webbinar, tillbaka – utbildning på hemmaplan framför datorn.
 • Vindkraft klart billigast att bygga - dags att ifrågasätta marknadsstödet?

  Vid dagens energilunch; "Stora investeringar i energi – vad styr och vad kostar ny el?", framkom att vindkraft är i särklass billigast att investera i, med dagens stödsystem. Det visar siffror från Elforsks rapport "El från nya och framtida anläggningar". Vindkraften har även utan stöd blivit ett förhållandevis billigt sätt att producera el.
 • Svensk Energi websänder energilunch om investeringar

  Stora investeringar i energi – vad styr och vad kostar ny el? Det är temat för onsdagens energilunch i Stockholm. Svensk Energi och Elforsk arrangerar och intresset är stort bland annat för Elforsks färska rapport "El från nya anläggningar". Energilunchen direktsänds på nätet på grund av det stora intresset.
 • Helhetssynen måste vara utgångspunkten i energikommissionens arbete

  Nu inleds arbetet med att forma den efterlängtade energikommissionen. Svensk Energis vd Kjell Jansson har, tillsammans med företrädare för tre andra energiföreningar, träffat energiminister Ibrahim Baylan (S) för samtal om vad som bör ingå i kommissionens arbete. Kjell Jansson framförde bland annat vikten av att se energifrågan ur ett helhetsperspektiv.
 • Kommissionen skjuter bredvid målet

  EU-kommissionen planerar att inom kort publicera ett meddelande med förslag på reformer för slutkundsmarknaden. Svensk Energi håller med om vissa delar av analysen som presenteras i det läckta meddelandet, men invänder mot annat; bland annat uppfattningen om hur aktiv elkunden är.
Till Nyhetslistan
 • Ännu en domstolsseger för elnätsbranschen: "Kommunala elnätsföretag får gå med vinst”

  Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Det är innebörden av Kammarrättens i Jönköping utslag i ett mål gällande Borås Stad. Kammarrätten undanröjer Förvaltningsrättens dom som innebar att kommunal elnätsverksamhet skulle lyda under självkostnadsprincipen.

 • Nära 2,3 miljoner kunder har fått större förtroende för elbranschen

  Det är lättare att förstå vart man ska vända sig. Elbranschen tar mer och bättre ansvar. Kundservicen funkar bättre och fakturan har blivit lättare att begripa. Sedan år 2004 har miljontals kunder fått ökat förtroende för elbranschen. Det visar tio års mätningar genomförda av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Energi.

  • Taggar:
 • Svensk Energi om Kammarrättens domar: "Myndigheten talar mot bättre vetande!"

  Elnätsföretagen fick rätt på alla väsentliga punkter i måndagens domar från Kammarrätten i Jönköping gällande intäktsramarna för perioden 2012-2015. Det innebär att två instanser nu har tillbakavisat Energimarknadsinspektionens talan rakt av. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, uttrycker förvåning över myndighetens påstående att elnätskostnaderna nu stiger med 60 miljarder kr.

 • Intresset för elbilar har ökat med 50 procent på ett år

  På ett år har intresset för elbilar ökat med 50 procent med omtanken om miljön som största drivkraft. Samtidigt anser många att elbilen fortfarande är för dyr för att den ska ses som ett verkligt alternativ. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. Bättre batterier och låga elpriser ger dock hopp om att marknaden ska få sig en skjuts.

  • Taggar:
 • Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet"

  Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

 • Nr 030/2014

  Miljödepartementet. Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. M2014/1412/Nm.

 • Nr 061/2014

  NordREG. Comments on NordREGs consultation on "Market Entrant Processes, Hurdles and Suggestions in the Nordic Energy Market - the View of the Market".

 • Nr 028/2014

  Miljödepartementet. Remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande "I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler "SOU 2014:35.

 • Nr 055/2014

  Svenska Kraftnät. Remiss Stamnätstariffens utformning och allmänna avtalsvillkor 2016.

 • Nr 047/2014

  Justitiedepartementet. Remiss av Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m.