Svensk Energi
Svensk Energi

 • Nya enheter och ny regionchef på Svensk Energi

  Svensk Energi organiserar om inom kansliet och inför ett par nya enheter - en internationell enhet och en enhet för marknad och styrmedel. Henrik Wingfors blir chef för den internationella enheten som bildas för att hålla samman den ökande mängden internationella intressen som Svensk Energi är inblandade i.
 • Äntligen ett klimatmål till 2030 - men viss osäkerhet kvarstår!

  EU-ländernas statsministrar enades i natt om EU:s klimat- och energipolitiska mål för 2030. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent och andelen förnybar energi ska öka till 27 procent i enlighet med EU-kommissionens förslag. Energieffektiviseringsmålet sattes efter hårda förhandlingar till 27 procent i förhållande till prognos om framtida energianvändning, att jämföra med EU-kommissionens förslag på 30 procent. Detta mål är inte bindande, medan de andra två målen är det.
 • Svensk Energi om energibudgeten: ”Genomgående kända förslag”

  Den nyligen tillträdda regeringen presenterade på torsdagsmorgonen sin budgetproposition. Förslagen, som gäller energisidan, innehåller inga överraskningar. ”Det var genomgående kända förslag”, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en kommentar.
 • GIVEWATTS tackar elbranschen – 9 000 solenergilampor snart i Kenya

  I sitt första officiella nyhetsbrev tackar organisationen GIVEWATTS den svenska elbranschen som under två års tid bidragit med pengar till solenergilampor i Kenya. Det är ovärderligt för bättre livsvillkor och nu är snart 9 000 lampor på plats.
 • Lena Lundberg ny chef för Kompetens & Förlag

  Lena Lundberg är ny chef för Kompetens & Förlag – Svensk Energis affärsdrivande verksamhet för utbildning och förlag – efter Eva Elfgren, som har lämnat Svensk Energi. Lena Lundberg tillträder omgående.
Till Nyhetslistan
 • Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet"

  Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

 • Svensk Energi om nya elnätsregler: ”Risk för samhällsekonomiskt slöseri!”

  Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

 • Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer i Skellefteå

  Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar. Avsparken skedde i Skellefteå. För elbranschen är utbildningen extra viktig eftersom det behövs 8 000 nya ingenjörer och tekniker de kommande fem åren – med antingen energi- eller elkraftsinriktning.

 • Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

  Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

 • Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

  Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

 • Nr 055/2014

  Svenska Kraftnät. Remiss Stamnätstariffens utformning och allmänna avtalsvillkor 2016.

 • Nr 047/2014

  Justitiedepartementet. Remiss av Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m.

 • Nr 031/2014

  Justitiedepartementet. Utkast till lagrådsremiss Ledningsrätt i tomträtt

 • 056/2014

  Finansdepartementet. Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

 • Nr 040/2014

  Näringsdepartementet. Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden (N2014/2853/E)