Svensk Energi
Svensk Energi

 • Fjolårets dödsolyckor ökar intresset för HMS-dagen

  Säkerhetsfrågorna i energibranschen fick en dramatisk aktualitet i slutet av fjolåret när ett par dödsolyckor drabbade branschen. Den mest kända var naturligtvis olyckan vid Fortum Värmes pågående arbete med nytt kraftvärmeverk i Värtan, Stockholm. Detta blir en av många spännande programpunkter på HMS-dagen (hälsa-miljö-säkerhet) som Svensk Energi arrangerar den 21 april i Stockholm.
 • Debatt: ”Avgift vid stolpen får fart på elbilarna”

  Inställningen att elbilar skulle tanka gratis är naiv och ger helt fel fokus. Endast genom affärsmässighet kan elbilsutvecklingen ta fart på riktigt, skriver Jämtkrafts projektledare för laddinfrastruktur Mikael Hagman på tidningen Ny Tekniks debattsida.
 • Ei välkomnar till infoträff den 19 mars om kostnads- och nyttoanalys för mätarfunktioner

  Energimarknadsinspektionen, Ei, välkomnar elföretagen till en informationsträff inom ramen för det egna uppdraget om funktionskrav för elmätare. Där presenteras en ny analys som visar kostnader i förhållande till nyttan för olika typer av funktioner i mätsystemen.
 • Mälarenergi Elnät smart presenterat på Brysselkonferens

  De fyra organisationerna Eurelectric, Geode, Cedec och EDSO for Smart Grids, som lobbar för de europeiska elnätsföretagen på EU-nivå i Bryssel, arrangerade tillsammans den 19 februari en konferens kallad The Future is Distributed: A DSO Perspective. Som ofta på den här typen av konferenser tenderar ämnena att fokusera på övergripande, energipolitiska frågor. Inget fel i det, men ibland saknas en handfast förankring i den praktiska verklighet som elnätsföretagen – DSO:er, på Brysselspråk – arbetar inom.
 • Inför Earth Hour den 28 mars – bidra till ljus i Kenya med GIVEWATTS

  Precis som de senaste åren samarbetar den svenska elbranschen med organisationen GIVEWATTS för att skänka solenergilampor till delar av Kenya som saknar el. Just avsaknaden av el är ett stort problem för 1,3 miljarder människor på jorden. Var med i årets kampanj inför Earth Hour under devisen "släck här, tänd där".
Till Nyhetslistan
 • Ge energikommissionen fria tyglar

  När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning.

 • Fulladdat batteri – ett nytt basbehov

  Mobiltelefonen är en självklarhet i svenskarnas liv. Idag äger hela 99 procent en mobil och nära en tredjedel av oss blir oroliga när vi inte vet var vi kan ladda batterierna. Det visar Svensk Energis senaste konsumentbarometer, Elmätaren, som gjorts inför firandet av ”Elens dag”.

 • Pernilla Winnhed ny vd i Svensk Energi

  Till ny verkställande direktör i Svensk Energi har utsetts Pernilla Winnhed, 42 år – idag departementsråd och ansvarig för energifrågorna i regeringskansliet. Där leder hon sedan år 2010 ett 30-tal medarbetare på energienheten med ansvar för energipolitiska frågor och miljöteknik. Enheten har nyligen överförts till nya miljö- och energidepartementet.

 • Elnäten tio år efter Gudrun: "50 miljarder i investeringar visar vårt samhällsansvar"

  Under de tio år som har gått sedan stormen Gudrun har Sveriges elnätsföretag satsat närmare 50 miljarder kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Dessa pengar har i första hand gått till att ersätta oisolerade luftledningar med nergrävda kablar. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger: "Detta visar det samhällsansvar som elnätsbranschen verkligen tar".

 • Elkunderna vinnare elåret 2014: "Lägsta elpriset sedan år 2007"

  Elåret 2014 blev elkundernas år. Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att vi har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna. Nettoexporten blev tio procent av elproduktionen; 15 TWh.

 • Nr 013/2015

  ACER. Scoping towards potential harmonisation of electricity transmission tariff structures - Stakeholder Questionnaire.

 • Nr 001/2015

  CEER. The future Role of DSOs. )

 • Nr 011/2015

  Miljö-och energidepartementet. Hemställan om frivillig certifiering av leverantörer av energitjänster.

 • Nr 003/2015

  Nord Pool Spot. Swedenergy’s reply to the Consultation on the ‘Implementation of 2nd auction in the Nord Pool Spot market area’. (pdf 137 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Nr 010/2015

  ACER. Call for comments on the revised Network code för Electricity Balancing.