Svensk Energi
Svensk Energi

 • Almedalen 2015 – Därför hanteras kärnkraften så annorlunda i Finland jämfört med Sverige

  Svenskarnas och finländarnas inställning till kärnkraften skiljer sig inte nämnvärt åt. Ändå är det så stora skillnader mellan hur länderna i praktiken hanterar sin kärnkraft. Sveriges kärnkraftshistoria präglas av osäkerhet, Finlands av stabilitet. Fortum samlade på ett seminarium sin expertis för att reda ut frågan.
 • Almedalen 2015 – Framtidsinriktad panel fångade energiföretagens utmaningar

  Att energibranschen står inför omfattande utmaningar gjorde panelen på Skellefteå Krafts seminarium tydlig. Bolagets koncernchef och vd Hans Kreisel gjorde tillsammans med Erik Brandsma (Energimyndigheten), Maria Khorsand (SP) och Erik Herngren (Kairos Future) framtidsspaningar.
 • Almedalen 2015 – Svensk Energi på Almedalsscenen med IEA-chefen och Ibrahim Baylan

  Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, var en av panellisterna när Miljö- och energidepartementet arrangerade Almedalsseminariet "Hur påskyndar vi övergången till hållbara energisystem? " den 1 juli.
 • Almedalen 2015 – Positiva signaler för bred överenskommelse i kommissionen

  Intresset för att ta dagstemperaturen på svensk energipolitik var stort. Arrangören Energispektrum fick se en väl tilltagen seminarielokal fyllas till sista plats, för att få höra riksdagspartiernas syn på hur energipolitiken borde utformas. Alla partier förutom Vänsterpartiet deltog. Det främsta som publiken fick med sig var kanske ändå en förhoppning om att energikommissionen trots allt kan nå fram till en bred överenskommelse.
 • Almedalen 2015 – Runar Brännlund fruktar ny regleringsvåg

  Vi kommer att se mer av ”prosumers”, vi kommer att få ett förnybart energisystem och vi kommer att använda mer el. Astrid Kander, professor vid Lunds universitet, fick inleda Svensk Energis seminarium om morgondagens elmarknad med hennes syn på hur utvecklingen kan se ut.
Till Nyhetslistan
 • Dr Yijun Shi är vinnare av Framtidspriset 2015!

  Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem. Genom att förädla glycerol kan det göras till ett 100 procent nedbrytbart smörjmedel, Sustainalube.

  • Taggar:
 • Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

  "Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

 • Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

  El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar – en ökning med 17 procent på tre år.

 • Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

  Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

  • Taggar:
 • Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

  De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertifikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh. Ambitionshöjningen sker således helt och hållet på den svenska sidan.

 • Nr 031/2015

  Svenska Kraftnät. Avtal om balansansvar för el. (Avtal/1960)

 • Nr 027/2015

  Justitiedepartementet. Remissvar av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps redovisningar "Rapportering av uppdrag avseende planering inför höjd beredskap (civilt försvar) och "Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas".

 • Nr 014/2015

  Näringsdepartementet. Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. N2015/2228/ITP

 • Nr 024/2015

  Finansdepartementet. Yttrande över Skatteverkets promemoria "Punktskatt - redovisningsskyldighetens inträde". Fi2014/4142.

 • Nr 009/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remissvar av SOU 2014:89 Slutbetänkande från Elbehörighetsutredningen - Elsäkerhet - en ledningsfråga.