Svensk Energi
Svensk Energi

 • Ingemar Persson – ”Mr EBR”: Vi sparar en miljard kr per år!

  Ingemar Persson, Fortum Distribution AB, leder som ordförande i EBR-kommittén elnätsbranschens omfattande EBR-arbete – som anses ge årliga besparingar för elnätsföretagen på nivån en miljard kronor. Ingemar Persson har snart varit med i 40 år och bär på en spännande historia. Men lika spännande är den fortsatta utvecklingen in i en framtid som går allt snabbare.
 • Ny vägledning om anvisningsavtal

  Svensk Energi lämnade i februari 2014 en rekommendation till medlemsföretagen kring information och enhetlig terminologi gällande anvisningsavtal. På begäran från medlemsföretagen har Svensk Energi nu tagit fram en vägledning som ska förtydliga vad rekommendationen innebär.
 • Nordisk Balansavräkning – ny version av handboken

  Systemoperatörerna i Sverige, Finland och Norge arbetar för närvarande med genomförandet av en gemensam balansavräkning, med målsättningen att detta ska kunna tas i drift under år 2015. Den nya modellen kommer att innebära förändringar i rutiner för såväl elnätsföretag som elhandelsföretag.
 • Elnätsbranschens egen olympiad: ”Välkomna till Gävle, kära kollegor!”

  ”Välkomna till Gävle, kära kollegor!” Det säger Håkan Jönsson, tf vd på Gävle Energi, inför EBR Metod- och maskindagar den 20-24 maj i år. I nuläget är totalt 1.600 personer anmälda till arrangemanget. Men bortemot 2.000 personer väntas när det väl är dags.
 • Framtidspriset 2014, nominera nu!

  Nu kan unga entreprenörer och innovatörer nomineras till Framtidspriset. Priset instiftades 2012 av Svensk Energi, Swedbank, Teknikföretagen och Världsnaturfonden WWF. Syftet är att stimulera unga människors intresse och nyfikenhet för att lösa framtidens utmaningar. Pristagaren får, förutom ära och berömmelse, ett stipendium på 100 000 SEK, för personlig utveckling inom sitt gebit. Priset delas ut i Almedalen, måndagen den 30 juni.
  • Taggar:
Till Nyhetslistan
 • Tjugo procent av husägarna överväger egen elproduktion

  En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren i form av solceller på taket eller egna små vindkraftverk. Ännu fler, drygt en tredjedel, av de som bor på en gård eller i en villa i glesbygd överväger egen elproduktion. Det visar senaste versionen av Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer.

 • Tänd ett ljus för Earth Hour

  Svensk Energi vill utveckla Earth Hour till att tända ljus på platser på jorden där el saknas. Genom samarbete med organisationen GIVEWATTS installeras solenergilampor i Kenya i en process som kan liknas vid en elektrifiering utbyggd efter ett växande behov.

 • Svenskarna ser positivt på elens roll men vet lite om elens klimatfördelar

  En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en hållbar framtidsutveckling och att el är klimatvänligt. Det visar en undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag.

 • Vårfloden tjuvstartade med rekord: Näst högsta veckovärdet sedan 1950

  Vecka 11 gav tillrinningarna motsvarande nästan en TWh (1 000 000 000 kWh) elenergi. Det är det näst högsta värdet för vecka 11 under perioden 1950-2013. De senaste veckornas tillrinningar – och den senaste – visar på en profil som indikerar vårflod. Statistiskt sett borde föregående veckas tillrinning inträffa fem veckor senare, vecka 16/17. Tillrinningen föregående vecka är tre gånger så hög som medelvärdet för vecka 11.

 • Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: ”Nästan tio gånger mer än byggindustrin!”

  Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska Centralbyrån väntas energiinvesteringarna i år öka med 21 procent till 39,9 miljarder kr – nytt rekord. Energibranschens roll som motor i den svenska ekonomin befästs därmed ytterligare.

 • Nr 007/2014

  SWEDAC. Föreskrifter om elmätare för certifikatberättigande elproduktion m.m. 10-1646-14.

 • Nr 011/2014

  Energimarknadsinspektionen. Remissvar ang Ei:s föreskrifter om utformning av tidplaner avseende anslutningar. Dnr 2011-103360.

 • Nr 012/2014

  Energimyndigheten. Synpunkter till vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen.

 • Nr 010/2014

  Energimarknadsinspektionen. Remiss av Ei:s föreskrifter om förhandsreglering av naturgas.

 • Nr 078/2013

  Försvarsdepartementet. Remiss av rapport angående skydd för geografisk information (SOU 2013:51)