Svensk Energi
Svensk Energi

 • Elhandelsföretagens prisinformation under luppen

  Konsumentverket har observerat brister i prisinformationen på elhandelsföretagens webbplatser. Företag som inte redan granskats bör se över sin prisinformation inför kommande kontroll, säger Louise Marcelius, jurist på Svensk Energi: "Det är lämpligt att gå igenom prisinformationslagens krav på korrekt och tydlig prisinformation samt de särskilda regler om jämförpris på el som finns i föreskrifter från Konsumentverket. Det är naturligtvis viktigt att så långt som möjligt försäkra sig om att den egna prisinformationen följer regelverket och vid behov korrigera brister."
 • Ungdomstävlingen Future City fokuserar i år på den digitala staden

  Future City, den ämnesöverskridande tävlingen för årskurs 6–9 har i år det övergripande temat ”Den digitala staden”. Minecraft-delen av tävlingen handlar om hur avfallshantering fungerar i framtidsstaden med sopsortering och återvinning. Future City Uppsats handlar om det smarta huset.
 • 70 samlade på regionmöte i Syd: "Nu händer mycket - svårt att hänga med!"

  ”Det händer så otroligt mycket i elbranschens alla delar nu! Det är nästan svårt att hänga med i svängarna”. Så kan, kort uttryckt, stämningen i salen på Elite Hotel Ideon i Lunds framtidsstadsdel beskrivas. Medlemsföretagen i den sydliga regionen av Svensk Energi fick lyssna till en rad experter om aktuella frågeställningar. Men mötet tjänade också – syn- och hörbarligen – det viktiga syftet att fungera som en samtalsarena: man och kvinna emellan, företag, medlemmar och branschförening emellan. Surret vid kaffe och lunch var intensivt.
 • Vattenmagasinen ökar igen - nu nära 90 procent

  De senaste två veckornas intensiva nederbörd i Norrland har medfört kraftiga tillrinningar och att magasinsnivån på nytt vikit av uppåt. De är nu nära 90 procent, vilket är cirka 10 procentenheter högre än normalt.
 • 19-årige John – nyutbildad linjemontör: "Jag går i pappas och farfars fotspår"

  John Selleskog, som blir 19 år i höst, är nyexaminerad distributionselektriker från el- & energiprogrammet på Jämtlands gymnasium. Och har redan fått jobb på ATS Kraftservice i Sundsvall. För John var yrkesvalet enkelt. Han följer i både pappas och farfars fotspår – därmed är han tredje generationens linjemontör.
Till Nyhetslistan
 • Nytt mobilspel ska lysa upp Sverige

  Den 1 oktober lanseras mobilspelet "Drivkraft" där Sverige ska elektrifieras och lysas upp, pusselbit för pusselbit - landskap för landskap. Här utmanas både användarens strategiska tänk och elkunskaper. Spelet riktar sig främst till energibranschens medarbetare, men är fritt för vem som helst att ladda ner.

 • Amanda undrar över el - ny barnbok vill väcka nyfikenhet kring el och teknik

  Amanda undrar över el är en faktasaga i bilderboksformat för nyfikna 3–6-åringar. Med utgångspunkt i barns vardag berättar boken hur el produceras, visar elens resa till våra hem och vad den används till.

 • Vattenmagasinen nu över 90 procent: "Vattenkraften mot ett nytt rekordår"

  En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

 • Dr Yijun Shi är vinnare av Framtidspriset 2015!

  Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem. Genom att förädla glycerol kan det göras till ett 100 procent nedbrytbart smörjmedel, Sustainalube.

  • Taggar:
 • Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

  "Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

 • Remissvar på funktionskrav på framtidens elmätare

  Svensk Energi delar rapportens slutsats att en gemensam funktionell miniminivå bäddar för en tjänstemarknad där kommersiella aktörer vet vilken information de kan få kring just elanvändningen. Att få en gemensam syn på vad energimätningen ska klara är bra för samtliga branschaktörer. Svensk Energi formulerade redan 2011 inom ramen för Proaktivt Forum för elmätare en vision för hur elmätaren på ett kostnadseffektivt och långsiktigt vis ska kunna stödja implementeringen av Smarta Elnät. Centralt är att ha en enkel, robust och tillförlitlig mätning av elenergi som ändå tillåter en mångfald av avancerade systemfunktioner.

 • Remissvar av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

  Svensk Energi har tagit del av förslaget till en ny lag och anser det är en väsentlig förbättring i jämförelse med nuvarande lagstiftning. För hela energibranschen fyller det upp flera ”tomrum” som Svenska kraftnät idag har fyllt upp med kompletterande föreskrifter. Svensk Energi konstaterar dock att det saknas ett helhetstänk när det gäller energifrågor. Bland annat är fjärrvärmesektorn och övriga energisektorn fördelade på olika säkerhetsstödjande myndigheter (MSB och Svenska kraftnät), vilket är olyckligt.

 • Remissvar av rapporten Förslag till svensk tillämpning av näranollenergihus

  Svensk Energis svar av Miljö- och energidepartementets remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av näranollenergihus. M2015/2507/Ee

 • Remissvar av rapporten Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

  Remissvar av Miljö- och energidepartementets remiss av rapporten "Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. M2015/2144/Ee.

 • Remissvar av promemorian Effektfrågan

  Svensk Energi tillstyrker att giltighetstiden för lagen (2003:436) om effektreserv förlängs. Det är föreningens uppfattning att i avsaknad av en tydlig definition på önskad leveranssäkerhet så bör effektreserven vara kvar. Vidare anser föreningen att den nedtrappning som föreskrivs i förordning (2010:2004) om effektreserv är olämplig och bör tas bort helt. I vart fall bör den fortsatta ytterligare nedtrappningen upphöra.