Svensk Energi
Svensk Energi

 • Idé om särskilda branschskolor: "Vore en välkommen lösning"

  "Idén om särskilda branschskolor finns med i den pågående Yrkesprogramsutredningen. Det vore en välkommen lösning som kan bidra till att klara energibranschens stora rekryteringsbehov." Det säger Anna Wärmé, ansvarig för branschrekryteringsfrågor på Svensk Energi, i en kommentar.
 • Halvvägs in i vårfloden – ännu nära medelvärdet

  Vecka 17 brukar vara den tidpunkt när det totala svenska magasinet vänder upp efter den långa avsänkningsperioden som startade i november. Med dagens redovisning av vecka 20 så har vi kommit halvvägs in i årets vårflod.
 • Närproducerad el för regional utveckling - debattdag i Växjö

  Drygt 70-talet intressenter och beslutsfattare samlades en förmiddag i slutet av april på Linnéuniversitetet i Växjö för att höra om och diskutera förutsättningarna för produktion av småskalig el. Klimatarbetet, elsystemets förändrade förutsättningar, tillståndsprocessen samt kooperativt ägande var några av dagens ämnen.
 • Smarta energilösningar när tävlingen Future City avgjordes

  Viktor Rydbergs skola från Stockholm blev årets Future City-skola på finalen den 20 maj på Tekniska museet. Energipriset som Svensk Energi delade ut gick till Södra skolan i Katrineholm. Södra skolan fick priset för sin modell över staden Amazi – en futuristisk stad där alger är ett spännande inslag i det hållbara tänkandet.
 • Tillsyn av informationsplikt till konsument

  Snart kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att påbörja tillsyn kring informationskraven i ellagen. Uppfyller ditt företag kraven?
Till Nyhetslistan
 • Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

  "Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

 • Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

  El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar – en ökning med 17 procent på tre år.

 • Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

  Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

  • Taggar:
 • Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

  De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh. Ambitionshöjningen sker således helt och hållet på den svenska sidan.

 • Svensk Energi: ”mycket positivt att regeringen tillsätter en energikommission”

  Svensk Energi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en energikommission. Det är bra att frågan om elsystemets effekt får stor vikt.

 • Nr 009/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remissvar av SOU 2014:89 Slutbetänkande från Elbehörighetsutredningen - Elsäkerhet - en ledningsfråga.

 • Nr 008/2015

  Finansdepartementet. Värdepappersmarknaden. MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2)

 • Nr 019/2015

  Finansdepartementet. Remissvar från Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme av promemoria med vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (dnr Fi2015/1733)

 • Nr 067/2014

  Vattenmyndigheten. Förslag till förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivningar för Bottenvikens, Bottenhavets, Norra Östersjöns, Västerhavets och Södrea Östersjöns vattendistrikt.

 • Nr 004/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remissvar av rapporten "Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering."