Svensk Energi
Svensk Energi

 • Dialog präglade Vattenkraftdagen

  Årets vattenkraftdag samlade intressenter inom vattenkraften i ett soligt Skellefteå. Temat för dagen var "Nya tider" och just vikten av att blicka framåt genomsyrade de flesta diskussioner. Många av talarna återkom även till att dialog är nyckeln för att komma vidare i den ibland polariserade vattenkraftfrågan. Dagen leddes av Jonas Bengtsson, vd för Vattenregleringsföretagen och ordförande i AG Vattenkraft.
 • Kundservicedagarna: Kundvård på alla ledder gav "kundskap"

  På Djurgården samlades 65 kundservicemedarbetare från branschen för att under dagarna två lära mer om kundvård. ”Kundskap är makt” var årets paroll och nog höll den devisen måttet, tempot var högt och lärdomarna många.
 • Svensk Energis kommentar till lanseringen av laddinfra.se

  "Bra med fler initiativ som underlättar för elbilister att hitta laddstationer!" Så kan Svensk Energis kommentar på PowerCircles lansering av www.laddinfra.se sammanfattas.
 • Lars, 30-årig nätanalytiker på Fortum: ”Som klippt och skuret för mig!”

  Lars Enarsson, 30-årig ”exiljämte”, arbetar sedan ett drygt år tillbaka som nätanalytiker på Fortum Distribution i Stockholm. Efter femårig utbildning till civilingenjör med inriktning på energisystem har han nu hamnat helt rätt, tycker han: ”El är den allra bästa energiformen för att bidra till en bättre värld. Att då få jobba med elnätets framtida utveckling känns häftigt!”.
 • Stickprovet av elmätare unikt för Sverige: ”Varje års förlängning sparar 1,1 miljarder!”

  Minst en miljard kronor årligen sparar de svenska elnätsföretagen på det samarbete som sker inom ramen för det nationella stickprovet. Peter Silverhjärta, ansvarig för mätfrågor på Svensk Energi, säger: ”Alternativet till stickprovet vore att alla mätare skulle bytas med tio års intervall – såsom läget är i övriga länder. Genom det här samarbetet kan vi lugnt påstå att elnätsföretagen sparar in ungefär 1,1 miljarder kr årligen för varje extra år som mätarna nyttjas!”.
Till Nyhetslistan
 • Svensk Energi om nya elnätsregler: ”Risk för samhällsekonomiskt slöseri!”

  Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

 • Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer i Skellefteå

  Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar. Avsparken skedde i Skellefteå. För elbranschen är utbildningen extra viktig eftersom det behövs 8 000 nya ingenjörer och tekniker de kommande fem åren – med antingen energi- eller elkraftsinriktning.

 • Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

  Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

 • Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

  Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

 • Hur ersätter vi kärnkraftens effekt? ”Vi kan inte vänta länge till”

  Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

 • Nr 044/2014

  Hav- och vattenmyndigheten. Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav - undantag från att nå en god status/potential till 2015. Dnr 1412-4.

 • Nr 045/2014

  Havs- och vattenmyndigheten. Vägledning för kraftigt modifierat vatten samt vägledning för kraftigt modifierat vatten med tillämpning på vattenkraften.

 • Nr 049/2014

  Energimarknadsinspektionen. Remissvar på förslag till föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.

 • Nr 046/2014

  Miljödepartementet. Remissvar på Förslag till ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter rörande bl a frågor om kontoföring och avgifter.

 • Nr 033/2014

  Miljödepartementet. Förslag till ändringar i förordningen (2005:626) om klimatrapportering.