Svensk Energi
Svensk Energi

 • Allt om vattenkraften på Vattenkraftdagen den 24 september i Östersund

  Svensk Energi hälsar välkomna till en dag om vattenkraften och dess möjligheter att fortsätta och utveckla sin viktiga roll i vårt energisystem. Vi tar upp vattenkraften ur många perspektiv med talare från olika läger. Vattenkraftdagen 2015 blir en mötesplats för ökad kunskap och diskussion.
 • GIVEWATTS har installerat 18 000 lampor i Kenya – nu ingår spisar i utbudet

  Organisationen GIVEWATTS har nu installerat närmare 18 000 solenergilampor på platser i Kenya som saknar el. Nu har verksamheten kommit igång i Tanzania också, där även energieffektiva spisar ingår i utbudet.
 • Snabb utveckling inom sociala media i fokus på Kundservicedagarna

  Kundservicedagarna – den årliga samlingsplatsen för alla som jobbar med daglig kundkontakt – står för dörren. Temat är "Inför kunden är vi alla lika". Konferensen, som arrangeras av Svensk Energi för nionde gången, är ett måste för den som både vill hänga med i den snabba tekniska utvecklingen och nätverka med kollegor. En av talarna är Magdalena Green.
 • IRENA:s chef på IVA-seminarium i Stockholm: – Kolekonomin har nått sin slutstation!

  Stockholm och IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, hade finbesök på tisdagen i veckan. Adnan Amin, generaldirektör i den internationella byrån för förnybar energi, framträdde på seminariet "Förnybar energi – internationella trender och utmaningar". Erik Brandsma, Energimyndighetens gd, var stolt värd för Amin, hittills rätt okänd för den svenska energioffentligheten.
 • Branschgemensamma tag för rätt kompetens - praktikplatser är avgörande

  Svensk Energis kartläggningar visar att rekryteringsbehoven är omfattande i branschen. Samtidigt upplever hälften av företagen det svårt att rekrytera de 2 600 tekniker och ingenjörer som behövs de kommande åren. Till detta kommer ett utbildningssystem som inte svarar mot behoven, konkurrens med andra branscher, och pensionsavgångar.
Till Nyhetslistan
 • Amanda undrar över el - ny barnbok vill väcka nyfikenhet kring el och teknik

  Amanda undrar över el är en faktasaga i bilderboksformat för nyfikna 3–6-åringar. Med utgångspunkt i barns vardag berättar boken hur el produceras, visar elens resa till våra hem och vad den används till.

 • Vattenmagasinen nu över 90 procent: "Vattenkraften mot ett nytt rekordår"

  En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

 • Dr Yijun Shi är vinnare av Framtidspriset 2015!

  Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem. Genom att förädla glycerol kan det göras till ett 100 procent nedbrytbart smörjmedel, Sustainalube.

  • Taggar:
 • Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

  "Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

 • Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

  El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar – en ökning med 17 procent på tre år.

 • Remissvar av rapporten Förslag till svensk tillämpning av näranollenergihus

  Svensk Energis svar av Miljö- och energidepartementets remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av näranollenergihus. M2015/2507/Ee

 • Remissvar av rapporten Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivnngen

  Remissvar av Miljö- och energidepartementets remiss av rapporten "Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. M2015/2144/Ee.

 • Remissvar av promemorian Effektfrågan

  Svensk Energi tillstyrker att giltighetstiden för lagen (2003:436) om effektreserv förlängs. Det är föreningens uppfattning att i avsaknad av en tydlig definition på önskad leveranssäkerhet så bör effektreserven vara kvar. Vidare anser föreningen att den nedtrappning som föreskrivs i förordning (2010:2004) om effektreserv är olämplig och bör tas bort helt. I vart fall bör den fortsatta ytterligare nedtrappningen upphöra.

 • Nr 041/2015

  Elmarknadsgruppen, Nordiska ministerrådet. Swedenergy on Thema´s report "Capacity adequacy in the Nordic Electricity market".

 • Nr 026/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remissvar av promemorian Förslag till genomförande av det omarbetade EMC-direktivet.