Svensk Energi
Svensk Energi

 • Elljusstaken viktigare än granen för julstämningen

  Den elektriska adventsstaken har petat julgranen för första platsen som julens viktigaste stämningshöjare. Det visar senaste Elmätaren, konsumentbarometern från Ladda Sverige. Här ger vi dig hela topplistan!
 • Viktiga frågor för branschen diskuterades på gårdagens miljöministermöte inom EU

  Vid gårdagens miljöministermöte den 17 december, där Åsa Romson deltog för Sveriges räkning, diskuterades flera intressanta frågor för branschen, bl a ett direktiv om medelstora förbränningsanläggningar och EU:s utsläppshandelssystem. Dels enades miljöministrarna om utkast till direktiv för medelstora förbränningsanläggningar. Dels presenterades förhandlingsläget gällande förslaget om att införa en marknadsstabilitetsreserv i EU:s utsläppshandelssystem. Cecilia Kellberg, Svensk Energi, anser att det är mycket angeläget att marknadsstabilitetsreserven kan införas 2017 så att de utsläppsrätter som ”backloadas” kan läggas in i reserven direkt och inte återförs till marknaden.
 • Klimatmötet i Lima – ett viktigt steg på vägen mot klimatavtalet i Paris

  Under 1-14 december pågick klimatmötet i Lima, Peru, COP 20. Resultatet är embryot till ett internationellt klimatavtal i Paris 2015.
 • Missa inte Elmarknadsdagarna: "Varumärkesarbetet påverkar direkt företagets framgång och lönsamhet"

  Förberedelserna pågår för fullt inför Elmarknadsdagarna – branschens årliga mönstring för elproducenter och elhandelsföretag – den 3-4 februari på Westmanska palatset i Stockholm. Kraftsystemet står i fokus första dagen. Andra dagen behandlas bland annat varumärkets betydelse. Huvudpersoner då är Johan Gromark, LABEL Varumärkesutveckling AB, och Öresundskrafts kommunikationschef, Ulrika Norvenius.
 • Första nätkoden nu genom kommittologiprocessen

  Den 5 december röstade Europas medlemsstater ja till nätkoden - formellt kommissionsriktlinjen för el - Congestion Management and Capacity Allocation (CACM). Den innehåller bland annat metoder för hur beräkning och fördelning av gränsöverskridande överföringskapacitet ska hanteras.
Till Nyhetslistan
 • Elbranschen får blandat betyg i årets SKI-mätning

  Årets upplaga av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att elbranschen står kvar på samma nivå som förra året vad gäller kundnöjdhet. Elbranschen har arbetat hårt de senaste tio åren på att öka förtroendet hos elkunderna - men det finns en del arbete kvar att göra. Glädjande är att kundnöjdheten för elnätsföretagen fortsätter att öka något, medan elhandelsföretagens index dessvärre backar.

 • Tomten kom tidigt till Hosjöbottnarna i år

  Under tisdagen överlämnades en tidig julklappssäck till de boende i Hosjöbottnarna. Byborna, som fick fast el i höstas, tog emot en rad efterlängtade elprylar. Bakom initiativet stod elbranschens projekt Ladda Sverige.

 • Svensk Energi om nya Energiforsk: ”Bäddar för helhetssyn och analys”

  När nya Energiforsk nu bildas bättras förutsättningarna för att hantera energifrågorna mer ur ett helhetsperspektiv. Kunskaper och analyser baserade på helhetstänkande behövs mer än någonsin när energisystemen är under omvandling.

 • Fem kronor för juleljus hela december

  Vi använder allt mer julbelysning i Sverige för att mota bort mörkret. Men få vet hur energisnål dagens julbelysning faktiskt är och hur lite det kostar att ha den tänd, det visar en undersökning från Svensk Energi. Förutsatt att LED-lampor används så kostar det bara några kronor att låta julbelysningen lysa dygnet runt, under hela december.

 • Energibranschens investeringslöfte om 300 miljarder kr nås tre år tidigare!

  Energibranschen befäster sin roll som viktig samhällsmotor och som en av landets största investerare. Samtidigt som svensk industris investeringar på senare år minskat, har energibranschens investeringar legat på rekordnivå. I år blir det 36,5 miljarder kronor, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Nästa år väntas en mindre nedgång.

 • Nr 062/2014

  Energimarknadsinspektionen. Remiss av Ei:s föreskrifter om förhandsreglering av el

 • Nr 051/2014

  Miljödepartementet. Remissvar avseende Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50

 • Nr 030/2014

  Miljödepartementet. Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. M2014/1412/Nm.

 • Nr 061/2014

  NordREG. Comments on NordREGs consultation on "Market Entrant Processes, Hurdles and Suggestions in the Nordic Energy Market - the View of the Market".

 • Nr 028/2014

  Miljödepartementet. Remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande "I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler "SOU 2014:35.