Svensk Energi
Svensk Energi

 • "Dålig timing för höjning av ambitionsnivå i elcertifikatsystemet"

  Svensk Energi och Energi Norge har idag lämnat sitt gemensamma remissvar på regeringens förslag att höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet till 30 TWh för svenskt vidkommande.
 • Chadi, 29, dubbel civilingenjör: "Vi sitter på första parkett i Sverige"

  Chadi Beaini – 29-årig svensklibanes med dubbla civilingenjörsutbildningar i botten – jobbar som energikonsult hos Elkraft Sverige i kontorskomplexet vid Telefonplan, Stockholm. Men njuter av ett spännande jobb och tillvaron i sitt nya hemland. Med internationell erfarenhet säger han bestämt: "Sverige har mycket att lära omvärlden när det gäller att bygga uthålliga energisystem. Sverige är ledande – vi sitter på första parkett!".
 • Fjolårets dödsolyckor ökar intresset för EBR HMS-dagen

  Säkerhetsfrågorna i energibranschen fick en dramatisk aktualitet i slutet av fjolåret när ett par dödsolyckor drabbade branschen. Den mest kända var naturligtvis olyckan vid Fortum Värmes pågående arbete med nytt kraftvärmeverk i Värtan, Stockholm. Detta blir en av många spännande programpunkter på EBR HMS-dagen (hälsa-miljö-säkerhet) som Svensk Energi arrangerar den 21 april i Stockholm.
 • Debatt: ”Avgift vid stolpen får fart på elbilarna”

  Inställningen att elbilar skulle tanka gratis är naiv och ger helt fel fokus. Endast genom affärsmässighet kan elbilsutvecklingen ta fart på riktigt, skriver Jämtkrafts projektledare för laddinfrastruktur Mikael Hagman på tidningen Ny Tekniks debattsida.
 • Ei välkomnar till infoträff den 19 mars om kostnads- och nyttoanalys för mätarfunktioner

  Energimarknadsinspektionen, Ei, välkomnar elföretagen till en informationsträff inom ramen för det egna uppdraget om funktionskrav för elmätare. Där presenteras en ny analys som visar kostnader i förhållande till nyttan för olika typer av funktioner i mätsystemen.
Till Nyhetslistan
 • Ge energikommissionen fria tyglar

  När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning.

 • Fulladdat batteri – ett nytt basbehov

  Mobiltelefonen är en självklarhet i svenskarnas liv. Idag äger hela 99 procent en mobil och nära en tredjedel av oss blir oroliga när vi inte vet var vi kan ladda batterierna. Det visar Svensk Energis senaste konsumentbarometer, Elmätaren, som gjorts inför firandet av ”Elens dag”.

 • Pernilla Winnhed ny vd i Svensk Energi

  Till ny verkställande direktör i Svensk Energi har utsetts Pernilla Winnhed, 42 år – idag departementsråd och ansvarig för energifrågorna i regeringskansliet. Där leder hon sedan år 2010 ett 30-tal medarbetare på energienheten med ansvar för energipolitiska frågor och miljöteknik. Enheten har nyligen överförts till nya miljö- och energidepartementet.

 • Elnäten tio år efter Gudrun: "50 miljarder i investeringar visar vårt samhällsansvar"

  Under de tio år som har gått sedan stormen Gudrun har Sveriges elnätsföretag satsat närmare 50 miljarder kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Dessa pengar har i första hand gått till att ersätta oisolerade luftledningar med nergrävda kablar. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger: "Detta visar det samhällsansvar som elnätsbranschen verkligen tar".

 • Elkunderna vinnare elåret 2014: "Lägsta elpriset sedan år 2007"

  Elåret 2014 blev elkundernas år. Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att vi har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna. Nettoexporten blev tio procent av elproduktionen; 15 TWh.

 • Nr 007/2015

  Miljö- och energidepartementet. Synpunkter på promemoria om ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till år 2020.

 • Nr 013/2015

  ACER. Scoping towards potential harmonisation of electricity transmission tariff structures - Stakeholder Questionnaire.

 • Nr 001/2015

  CEER. The future Role of DSOs. )

 • Nr 011/2015

  Miljö-och energidepartementet. Hemställan om frivillig certifiering av leverantörer av energitjänster.

 • Nr 003/2015

  Nord Pool Spot. Swedenergy’s reply to the Consultation on the ‘Implementation of 2nd auction in the Nord Pool Spot market area’. (pdf 137 kB, öppnas i nytt fönster)