Svensk Energi
Svensk Energi

 • Nya energiskatteförslag att vänta i vårändringsbudget och budgetproposition

  I fredags presenterade regeringen ett antal skatteförslag som kommer att tas in i vårändringsbudgeten, vilken ska presenteras den 15 april. Vidare aviserade regeringen ett antal förslag som den vill ta upp i sin kommande budgetproposition till hösten.
 • Uppdaterade kundbroschyrer om kundernas möjligheter och hur elmarknaden fungerar

  Svensk Energi har uppdaterat två kundbroschyrer som elföretagen kan använda i sin kommunikation med elkunderna. Det gäller beskrivningen av kundernas möjligheter i sin kontakt med elföretagen och ordlistan som förklarar begrepp på elmarknaden. Nytt material finns nu både på svenska och engelska.
 • Alexander, 25, beredare i Alingsås: "Glädjande utmaningar i jobbet"

  "Det är mycket att grotta ner sig i. Det gäller att aldrig sluta lära sig - utan ständigt se nya utmaningar. Den glädjen har jag i jobbet", säger Alexander Björk, 25-årig beredare på Alingsås Energi. Efter en inledande gymnasieutbildning inom elinstallation bestämde han sig för elkraftsområdet. Efter en utbildning inom elanläggningsteknik på högskolan Väst i Trollhättan (120 högskolepoäng) blev det Alingsås Energi: "Jag brukar kalla min utbildning lightversionen av ingenjör", säger han.
 • Växjö på ännu bättre väg att bli fossilfritt

  I tisdags, 24 mars, invigde energiminister Ibrahim Baylan Växjö Energis (VEAB) nya biobränslebaserade kraftvärmeverk Sandvik 3. Detta har en fossilbränslefri produktion av el, kyla och fjärrvärme och eldas med förnybara biobränslen från de småländska skogarna.
 • Pernilla Winnhed på Second Opinion: Uteblivna investeringar elmarknadens främsta utmaning

  På debattsidan Second Opinion Energi intervjuas Svensk Energis nya vd, Pernilla Winnhed, om elbranschens största utmaningar framöver. Hon lyfter särskilt fram de begränsade möjligheterna att investera i ny elproduktion som inte stöttas av subventioner, något hon menar är ett betydande problem i Europa idag.
Till Nyhetslistan
 • Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

  El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar – en ökning med 17 procent på tre år.

 • Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

  Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

  • Taggar:
 • Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

  De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh. Ambitionshöjningen sker således helt och hållet på den svenska sidan.

 • Svensk Energi: ”mycket positivt att regeringen tillsätter en energikommission”

  Svensk Energi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en energikommission. Det är bra att frågan om elsystemets effekt får stor vikt.

 • Ge energikommissionen fria tyglar

  När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning.

 • Nr 016/2015

  Skolverket. Remiss av förslag på föreskrifter om poängplan och föreskrifter om ämnesplaner för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

 • Nr 017/2015

  EU-kommissionen. Consultation on revision of the EU Emission Trading System (EU ETS) Directive.

 • Nr 006/2015

  Energimarknadsinspektionen. Avseende Ei:s föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet vid fastställande av intäktsram.

 • Nr 007/2015

  Miljö- och energidepartementet. Synpunkter på promemoria om ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till år 2020.

 • Nr 013/2015

  ACER. Scoping towards potential harmonisation of electricity transmission tariff structures - Stakeholder Questionnaire.