Svensk Energi
Svensk Energi

 • "Lågt elpris - därför lönar sig inte energieffektivisering"

  "Lågt elpris är främsta anledningen till att energieffektivisering inte lönar sig". Det säger Henrik Wingfors, Svensk Energi, som kommentar till Nils Holgerssonrapporten som publicerades i morse.
 • Ny EBR-publikation om riskhantering: ”Varför inte en nollvision även här?”

  "Människor är den viktigaste resursen och får inte komma till skada. Om viljan finns, får vi en bättre riskhantering – och därmed en säkrare och bättre arbetsmiljö". Detta säger Eva Slätis, Svensk Energi, som i dagarna lanserar en helt ny EBR-publikation: ”Riskhantering i arbetsmiljö”.
 • Dags att förbereda sig för nya föreskrifter om avbrottsrapportering

  Nya föreskrifter om elnätföretagens skyldighet att rapportera elavbrott finns nu på plats. Föreskrifterna börjar gälla redan om drygt ett halvår och Svensk Energi uppmanar sina medlemmar att snarast se över sina IT-system och förbereda sig för de förändringar som kommer.
 • Vi ses på Gotland, Almedalen 2015!

  Årets Almedalsvecka äger rum söndag 28 juni till och med söndag 5 juli - Svensk Energi är på plats och bjuder in till seminarier måndag, tisdag och onsdag!
 • Elbranschen välkomnar långsiktiga, välförankrade mål för energimätningen

  Energimarknadsinspektionen, Ei, i presenterade nyligen resultatet av sin utredning kring funktionella krav på framtidens elmätare. Utredningen föreslår att två lagförändringar genomförs och att ett tiotal funktionskrav ska regleras inom ramen för dessa. Svensk Energi välkomnar många av utredningens slutsatser.
Till Nyhetslistan
 • Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

  "Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

 • Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

  El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar – en ökning med 17 procent på tre år.

 • Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

  Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

  • Taggar:
 • Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

  De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh. Ambitionshöjningen sker således helt och hållet på den svenska sidan.

 • Svensk Energi: ”mycket positivt att regeringen tillsätter en energikommission”

  Svensk Energi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en energikommission. Det är bra att frågan om elsystemets effekt får stor vikt.

 • Nr 009/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remissvar av SOU 2014:89 Slutbetänkande från Elbehörighetsutredningen - Elsäkerhet - en ledningsfråga.

 • Nr 008/2015

  Finansdepartementet. Värdepappersmarknaden. MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2)

 • Nr 019/2015

  Finansdepartementet. Remissvar från Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme av promemoria med vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (dnr Fi2015/1733)

 • Nr 067/2014

  Vattenmyndigheten. Förslag till förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivningar för Bottenvikens, Bottenhavets, Norra Östersjöns, Västerhavets och Södrea Östersjöns vattendistrikt.

 • Nr 004/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remissvar av rapporten "Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering."