Svensk Energi
Svensk Energi

 • Debatt: "Att ställa kraftslagen mot varandra leder fel"

  Varberg Energis vd Björn Sjöström skriver på Second Opinion Energi att insikten måste fördjupas om att energisystemet är just ett system och att alla kraftslag behövs. Att ställa kraftslagen mot varandra leder fel. En systematisk kunskapsutbyggnad behövs inom sol- och vindkraft, smarta nät och energilagring med mera. Medan den görs behövs alla de kraftslag vi har i dag, säger han.
 • Politik och sociala media på Elnätsdagarna: "Finansen budgetenhet - där ligger makten!"

  Ulrika Schenström, tidigare statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfelt, numera konsult på Hallvarsson & Halvarson, inledde Svensk Energis Elnätsdagar inför 160 deltagare på Vår Gård, Saltsjöbaden, i torsdags med en energipolitisk analys efter årets båda val. Var den verkliga makten i Kanslihuset ligger tvekade hon inte om: "En enhet har bestämt i Sverige sedan 1953; finansdepartementets budgetavdelning. Den är som en jättetraktor – dem kommer du aldrig förbi!"
 • NBS kör igång enligt plan 1 februari 2016

  Införandet av nordisk balansavräkning ställer nya krav på elmarknadens aktörer, främst när det gäller anpassning av processer och IT-system, men även när det gäller anpassningar till nya dataformat. Svensk Energi uppmuntrar sina medlemsföretag att snarast börja planera inför kommande förändringar.
  • Taggar:
 • Harmoniseringen av de nordiska slutkundsmarknaderna fortsätter

  Under Svensk Energis konferens Elnätsdagarna i förra veckan var Energimarknadsinspektionens GD, Anne Vadasz Nilsson, en av talarna och hon tydliggjorde då att arbetet med harmoniseringen av de nordiska slutkundsmarknaderna kommer att fortsätta.
 • SUSIE vinner mark i Sverige – utbilda er framför datorn

  SUSIE (Samverkan Under Störning I Elförsörjningen) är ett verktyg för branschens frivilliga arbete för samverkan under störningar i elnätet. Systemet bidrar till att stärka landets elförsörjning genom att skapa goda förutsättningar för samarbete mellan elnätsföretagen. Nu är förra årets succé, SUSIE-webbinar, tillbaka – utbildning på hemmaplan framför datorn.
Till Nyhetslistan
 • Energibranschens investeringslöfte om 300 miljarder kr nås tre år tidigare!

  Energibranschen befäster sin roll som viktig samhällsmotor och som en av landets största investerare. Samtidigt som svensk industris investeringar på senare år minskat, har energibranschens investeringar legat på rekordnivå. I år blir det 36,5 miljarder kronor, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Nästa år väntas en mindre nedgång.

 • Ännu en domstolsseger för elnätsbranschen: "Kommunala elnätsföretag får gå med vinst”

  Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Det är innebörden av Kammarrättens i Jönköping utslag i ett mål gällande Borås Stad. Kammarrätten undanröjer Förvaltningsrättens dom som innebar att kommunal elnätsverksamhet skulle lyda under självkostnadsprincipen.

 • Nära 2,3 miljoner kunder har fått större förtroende för elbranschen

  Det är lättare att förstå vart man ska vända sig. Elbranschen tar mer och bättre ansvar. Kundservicen funkar bättre och fakturan har blivit lättare att begripa. Sedan år 2004 har miljontals kunder fått ökat förtroende för elbranschen. Det visar tio års mätningar genomförda av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Energi.

  • Taggar:
 • Svensk Energi om Kammarrättens domar: "Myndigheten talar mot bättre vetande!"

  Elnätsföretagen fick rätt på alla väsentliga punkter i måndagens domar från Kammarrätten i Jönköping gällande intäktsramarna för perioden 2012-2015. Det innebär att två instanser nu har tillbakavisat Energimarknadsinspektionens talan rakt av. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, uttrycker förvåning över myndighetens påstående att elnätskostnaderna nu stiger med 60 miljarder kr.

 • Intresset för elbilar har ökat med 50 procent på ett år

  På ett år har intresset för elbilar ökat med 50 procent med omtanken om miljön som största drivkraft. Samtidigt anser många att elbilen fortfarande är för dyr för att den ska ses som ett verkligt alternativ. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. Bättre batterier och låga elpriser ger dock hopp om att marknaden ska få sig en skjuts.

  • Taggar:
 • Nr 030/2014

  Miljödepartementet. Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. M2014/1412/Nm.

 • Nr 061/2014

  NordREG. Comments on NordREGs consultation on "Market Entrant Processes, Hurdles and Suggestions in the Nordic Energy Market - the View of the Market".

 • Nr 028/2014

  Miljödepartementet. Remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande "I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler "SOU 2014:35.

 • Nr 055/2014

  Svenska Kraftnät. Remiss Stamnätstariffens utformning och allmänna avtalsvillkor 2016.

 • Nr 047/2014

  Justitiedepartementet. Remiss av Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m.