Svensk Energi
Svensk Energi

 • Sista regeringsmötet före valet: Nu ses fastighetstaxeringen av kraftverk över

  Nu ska fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter ses över. Genom fastighetsbeskattningen av vattenkraftverk, kärnkraftverk, vindkraftverk och kraftvärmeverk tar staten idag in cirka 6,5 miljarder kr. Beslutet om att tillsätta en utredning fattades i torsdags – på alliansregeringens sista sammanträde före riksdagsvalet.
 • Det ska vara lätt att sätta upp en laddstation

  Fler och fler elbilar börjar synas i trafiken och med dem ökar behovet av att enkelt och snabbt kunna ladda sin bil, oavsett var man befinner sig. Svensk Energi utkommer nu med den tredje upplagan av sin vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe. Vägledningen riktar sig till allt från företag och fastighetsägare till kommuner eller privatpersoner.
 • Sista chansen att rapportera till nationella stickprovet!

  Deadline för årets nationella stickprov är den 15 september. De elnätsföretag som ännu inte rapporterat in resultat för samtliga mätare i tilldelat urval har under senaste veckorna även fått en påminnelse via e-post.
 • Tioårsfacit för förtroendefrågan: Stort lyft i kundernas syn på elbranschen

  I svenskarnas ögon är elbranschen avsevärt bättre idag än för 10 år sedan på att ta ansvar, ha ett starkt miljötänkande och sätta kunden i centrum. Från ett väldigt utmanande läge har en stor förbättring skett inom flera av de frågor som är viktiga för kunderna och deras attityd till elbranschen.
 • Snart smäller det - Vattenkraftdagen 2014!

  Den 25 september är det dags för årets upplaga av Vattenkraftdagen. Under en heldag i Skellefteå samlas branschen och andra viktiga aktörer för att prata vattenkraft. I år blir det extra spännande eftersom vi kommer att ha ett alldeles färskt resultat från riksdagsvalet. Än finns det platser kvar för de medlemmar som vill komma men ännu inte hunnit anmäla sig.
Till Nyhetslistan
 • Svensk Energi om nya elnätsregler: ”Risk för samhällsekonomiskt slöseri!”

  Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

 • Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer i Skellefteå

  Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar. Avsparken skedde i Skellefteå. För elbranschen är utbildningen extra viktig eftersom det behövs 8 000 nya ingenjörer och tekniker de kommande fem åren – med antingen energi- eller elkraftsinriktning.

 • Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

  Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

 • Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

  Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

 • Hur ersätter vi kärnkraftens effekt? ”Vi kan inte vänta länge till”

  Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

 • Nr 033/2014

  Miljödepartementet. Förslag till ändringar i förordningen (2005:626) om klimatrapportering.

 • Nr 037/2014

  Energimyndigheten. Föreskrifter om energikartläggning i stora företag.

 • Nr 034/2014

  Boverket. Remiss av Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler (dnr 1591-2467/2014)

 • Nr 043/2014

  Svenska Kraftnät. Föreskrifter om konsekvensutredning enligt dammsäkerhetsförordningen och Svenska Kraftnäts konsekvensutredning.

 • Nr 048/2014

  Energimyndigheten. Yttrande på remiss av Energimyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.